NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Teambuilding - hur man skapar framgångsrika arbetsgrupper och team

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du att kunna skapa ett effektivt team. Du kommer ha kunskapen för att uppnå era mål och kunna förändra medarbetarnas beteenden. Du kommer ha verktygen för att förebygga konflikter och skapa en tydlig organisation.

Sammanfattning

En väl fungerande grupp är både avgörande för effektivitet och trivsel. I en väl fungerande grupp fungerar samarbete, kunskapsöverföring och gruppen kan tillsammans lösa komplexa problem. På denna tvådagarsutbildning får du lära dig hur normer för samarbete tas fram och hur arbetet med förändring av beteendena sedan kan gå till. Du får också bl a lära dig hur du tar fram det bästa hos medarbetarna (coachning), hur du skapar en tydlig organisation, förebygger konflikter och löser konflikter, gruppsammansättning och hur du kan påskynda så grupper snabbare blir effektiva.
 
Kursen lämpar sig för alla typer av ledare och tilltänkta ledare men också som företagsanpassad utbildning för hela grupper.

Hur får jag en grupp att bli effektiv?

 • Gruppens utvecklingsfaser
 • Hur jag kan påskynda grupputvecklingsprocessen så gruppen snabbare blir effektiv?

Normer och värdegrunder

 • Hur man tar fram normer för gruppen och får gruppen att leva efter dem
 • Förändring av beteenden
 • Hur du kan skapa en tydlig organisation och verksamhet

Ta fram det bästa hos medarbetarna

 • Hitta medarbetarnas drivkrafter
 • Skapa delaktighet
 • Samarbete
 • Kunskapsutbyte
 • Delegera
 • Kommunikation
 • Ansvar
 • Utveckling
 • Förebygga konflikter
 • Feedback
 • Att ge konstruktiv kritik
 • Konflikthantering

Gruppens sammansättning

 • Personlighetstyper
 • Svaghet/styrka
 • Hur ser den optimala gruppen ut avseende personlighetstyper

Självinsikt

Kursen varvar teori, diskussioner och övningar. Det finns även visst utrymme att ta upp frågeställningar gällande egna arbetsplatsen.
Inga speciella förkunskaper krävs
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega