NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Samarbete genom kommunikation och värdegrundsarbete

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Här får du lära dig grunderna för att nå fram i kommunikationen men också hur dåliga konflikter förebyggs, hur uppkomna konflikter hanteras samt hur konfliktskapande beteenden avstyrs.

Sammanfattning

En väl fungerande grupp är både avgörande för effektivitet och trivsel. Ett väl fungerande samarbete bidrar till effektivitet och kunskapsöverföring, gruppen kan tillsammans lösa komplexa problem. Välmående medarbetare är kreativa, positiva och håller sig friskare. På denna tvådagarsutbildning får du lära dig hur normer för samarbete tas fram och hur arbetet med förändring av beteendena sedan kan gå till. Kommunikation är en viktig del i samarbetet. Här får du lära dig grunderna för att nå fram i kommunikationen men också hur dåliga konflikter förebyggs, hur uppkomna konflikter hanteras samt hur konfliktskapande beteenden avstyrs.
 
Kursen lämpar sig för alla typer av ledare och tilltänkta ledare men också som företagsanpassad utbildning för hela grupper.

Introduktion till Samarbete genom kommunikation och värdegrundsarbete

 • Skillnaden i resultat för välfungerande grupper/icke fungerande
 • Vad krävs för att uppnå effektivitet, produktivitet och välmående medarbetare?

Normer och värdegrunder

 • Hur tas normer fram för gruppen?
 • Hur får man gruppen att leva efter dem?
 • Förändring av beteenden

Kommunikation och konflikthantering

 • Kommunikation – att nå fram till varandra
 • Att ge kritik utan att såra
 • Förebyggande konfliktarbete
 • Konflikthantering
 • Avstyra konfliktskapande beteenden
 • Kroppsspråk

Svåra samtal – varför är det så svårt?

 • Förberedelse inför ett svårt samtal
 • Förväntade reaktioner
 • Mina egna reaktioner
 • Empati

Härskartekniker - att förtrycka med hjälp av olika tekniker

 • Identifiera tekniken
 • Hur kan du bryta härskarmönstret?

Självinsikt

 • Hur fungerar jag?
 • Hur uppfattas jag av omgivningen?
 • Självförtroende
 • Självkänsla

Sammanfattning och avslutning

 Lärare

Elisabeth Weidel
Elisabeth har 15 års erfarenhet från olika ledarbefattningar. Hon har arbetat som projektledare, platschef, regionchef, konsultchef, ingått i ledningsgrupper i stora företag samt har erfarenhet av styrelsearbete. Hon har en bred erfarenhet från IT och telekombranschen. Elisabeth har en systemvetenskaplig utbildning samt har läst ledarskap, beteendevetenskapliga utbildningar och "organisationen ur ett genusperspektiv" på ledarhögskolan i Örebro samt vid Linköpings Universitet.
Inga förkunskaper krävs
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega