startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Systemförvaltning och Systemutveckling > Leveransprecision- när du vill få ut produkten i tid

Leveransprecision- när du vill få ut produkten i tid


Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen kommer du att kunna utveckla och förvalta dina tekniska system och verksamhetssystem på ett sätt som gör att du når dina mål.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som är chef, ledare, organisationsutvecklare eller kvalitetsansvarig.
 

 Sammanfattning

Leveransprecision är en kurs som ger dig verktyg att utveckla och förvalta dina tekniska system och verksamhetssystem på ett sätt som gör att du når dina mål. Till exempel ges svar på hur du får ihop kundprojekt, utvecklingsprojekt och långsiktig produktplanering. Du får även en tydlig beskrivning av hur man stegvis tar sig från en ”brandsläckningsorganisation” till en organisation med gemensamma och fungerande processer.

Specifikt för denna utbildning är att den inför synsättet att ett företag - en verksamhet - kan beskrivas i tre dimensioner:

- Organisationen är ett system -> systemdimensionen

- Systemet ska livscykelhanteras -> tidsdimensionen

- Organisationen kan vara på olika mognadsnivå -> mognadsdimensionen

Ingående delar i kursen:

· Vad är ett system: Ett generellt förhållningssätt. En definition på system i olika sammanhang.

· Tekniska system: Grunder och roller för teknisk systemutveckling och systemförvaltning. Avser alla typer av tekniska produkter inklusive IT-system.

· Verksamhetssystem: Vilket verksamhetssystem behövs för att stödja arbetet med det tekniska systemet.

· Ordningens grunder: Kravspårning, konfigurationsstyrning, ändringshantering.

· Mognadsnivå: I vilken ordning du inför ett systematiskt arbetssätt för att få en effektiv verksamhet.

· Bortom kursen: Nöjda kunder och en hållbar organisation.

Vi överför och nyttjar ovanstående kunskap till annan verksamhet och förvaltning.

 Övningar

Kursen innehåller case-studier, övningsmaterial, individuella, par- och gruppövningar.

 Lärare

Ulrika Jansdotter
Ulrika är i grunden systemutvecklare och arbetar i dag som IT-konsult på NCP med testledning. Ulrika utbildar även i systemförvaltning och agila arbetsmetoder på NFI. Ulrika har lång och bred erfarenhet från IT-branschen och är specialist inom Quality och Risk Management.
Margareta Ellnebo
Margareta är författare till boken ”Leveransprecision” som ingår som kursmaterial i denna kurs. Margareta är civilingenjör sedan 25 år och är expert på verksamhetsutveckling i teknikintensiva organisationer. Margareta anlitas ofta som metodstöd och rådgivare vid införande av nya arbetssätt.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 Kursinnehåll

Vad är leveransprecision

 • Grundläggande begrepp
 • Upplevda problem
 • Sustainability/ Hållbarhet

Tekniska system

 • Vad är ett system - systemsynsättet
 • Det tekniska systemets livscykel
 • Delsystem som återanvänds

Projektstyrning

 • Utveckling med olika horisonter
 • Utvecklingsprojekt, kundprojekt och långsiktig produktplanering - samtidigt
 • Projekt vs livscykel

Verksamhetssystem

 • Verksamhetssystemet - ett levande system
 • Verksamhetssystemets livscykel
 • Aktörsperspektiv – alla som berörs

Mognadsnivå

 • Behov av planering, styrning och uppföljning
 • Etablera processer och nyckeltal – vid rätt tidpunkt
 • Underleverantörens mognadsnivå

Helhet

 • Utbyte av erfarenheter
 • Fallgropar och vägen till framgång

Bortom kursen

 • Leveransprecision
 • Nöjda kunder
 • Långsiktig hållbarhet

Kursmaterial

 • Presentationsmaterial
 • Boken ”Leveransprecision” ISBN 978-91-637-2753-5
 • Övningsmaterial
Boka