NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Kvalitetscoach

Det här är en endagarskurs för dig som vill få hela teamet att tänka utifrån ett kvaltitetsperspektiv. Genom coaching kan du även få teamen att fokusera på slutanvändaren och affärsnyttan.

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

När kursen är genomförd har du verktyg för att få teamen att utföra kvalitetssäkring och tester som en naturlig del av arbetet. Du har insikt om och har övat på, hur du kan coacha team, projekt och hela organisationer att ta ansvar för produktens kvalitete. Genom coaching kan du även få teamen att fokusera på slutanvändaren och affärsnyttan.

Sammanfattning

Test och kvalitetssäkring för er som jobbar i en agil organisation. I en teamorienterad organisation är den viktigaste uppgiften för teamets medlemmar att ständigt tänka kvalitet och test. Enkelt att hålla med om i teorin - men hur kommer vi dit i praktiken? Det här är en endagarskurs för dig som vill få hela teamet att tänka utifrån ett kvaltitetsperspektiv.
 
Passar dig som på något sätt arbetar med kvalitetssäkring och test i team. Kursen passar även utmärkt för ledare som skall leda och förstå kvalitetsarvetet i ett eller flera team

Vad är och vad gör en kvalitetscoach?

  • Vilka testmetoder och verktyg använder en kvalitetscoach?
  • Hur hänger test och kvalitetscoach ihop?

Vad gör en coach?

  • Öppna frågor?
  • Hur coachar man?
  • Vilka egenskaper behöver en coach?

Hur fokuserar vi på slutanvändare och affärsnytta?

  • Vad är en produktvision och hur skapar man en?
  • Vad är kvalitet och vad är kvalitetskriterier?

Varför måste alla testa och när gör vi det?

  • Hur testar vi att det rätt produkt?
  • Hur visualiserar vi tester och kvalitet?
Samtliga områden i kursen innehåller såväl praktiska som förstärkningsteori. Dock blir varje kurstillfälle unikt då deltagarna i stor utsträckning kan styra och påverka innehållet.

 Lärare

Jonas Hermansson
Jonas har arbetat med ledarskap, krav och test i mer än 25 år. Numera brukar Jonas kalla sig kvalitetscoach och är specialiserad på agila transformationer, agila arbetssätt, ledarskap, förändringsledning, test/kravorganisation, test/kravstrategi och kravhantering, allt ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Jonas är även en uppskattad utbildare och föredragshållare.
Inga förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega