NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Agila metoder – en introduktion

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du ha fått kunskap för att kunna förstå eller delta i agila projekt/teams/organsisationer.

Sammanfattning

Agila metoder är en aktuell metodinriktning men har funnits relativt länge. Historiskt har de bl.a. sitt ursprung i det kvalitetsarbete som togs fram av Toyota där ständig förbättring var ledorden. Metoderna har sedan anpassats till olika typer av systemutveckling och olika styrningsnivåer.
Det ökande användandet av agila metoder innebär att fler behöver förstå hur de fungerar för att kunna jobba med metoderna, samarbeta med andra som jobbar enligt metoderna och för att kunna ställa krav, planera och beställa projekt med denna inriktning.
Kursen ger en bred introduktion kring olika metoder och går sedan mer in på detaljer kring några av de vanligaste metoderna. Du får kunskap för att kunna förstå eller delta i agila projekt. Inom kursen tar vi upp hur man arbetar utifrån både beställarens, ledarens och deltagarens perspektiv. Du får här möjlighet att jämföra dina egna erfarenheter med hur lösningar beskrivs i den agila världen.
 
Det här är kursen för dig som deltar i eller har nära anknytning till utvecklingsprojek och samtidigt är nyfiken på agil utveckling.

Förstå grunderna i agila metoder

 • Historik
 • Metodöversikt
 • Värdegrunder och förhållande till traditionella metoder

Hur fungerar agila metoder

 • Scrum
 • SAFe
 • Lean
 • m fl

Agil planering och beställning

 • Planering inom projekt
 • Makroplanering
 • Beställning av agila IT-projekt
 • Hur man traditionellt jobbar med krav och hur skiljer det sig från hur agila team jobbar
 • Hur bör man formulera och bryta ner krav för att ge maximal effekt i en agil kontext
 • Hur sköts omplanering, statusuppföljning och arbetsfördelning löpande under varje iteration/sprint

Den agila framtiden

 • Skalning och enterprise-projekt
 • Från ramverk till metod
 • Utbildning och certifiering

Sammanfattning och avslutning

Under kursen kommer teori att varvas med olika övningar som syftar till att öka förståelsen för agila metoder.
Du bör ha grundläggande kunskaper om någon utvecklings- eller projektstyrningsmetod. Du bör känna till termer och begrepp inom mjukvaruutveckling, så som byggen, testning, etc. Inga speciella krav kring utvecklingsplattform, språk eller tekniska miljöer ställs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega