NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Agilt eller Projekt? - Att leda utveckling och bygga verksamheter

I kursen Agilt eller Projekt får du vägledning i hur man bäst kan leda och organisera utveckling i din organisation. Du får med dig viktiga insikter när det gäller valet mellan arbetsformerna projekt och agila metoder samt hur dessa kan kombineras på ett effektivt sätt.

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen Agilt eller Projekt har du förstått skillnaderna mellan projektbaserad verksamhet och en agil flödesbaserad verksamhet. Du känner också till de förutsättningar som avgör vilken av metoderna som fungerar bäst i olika verksamhetstyper/situationer. Kursen ger dig en grund för att fatta solida beslut vid styrning, delegering och samordning av aktiviteter och team.

Sammanfattning

Projektbaserad utveckling och agil flödesbaserad utveckling är idag de två dominerande formerna för att driva utveckling och förändring. Den projektbaserade verksamheten hanterar unika temporära uppdrag som utförs av tillfälligt sammansatta grupper, medan utveckling och förvaltning i en flödesbaserad verksamhet sker i andra form av värdeströmmar i kontinuerliga releaser. Det gäller att förstå vilken typ av utveckling eller metod som lämpar sig bäst under givna organisatoriska förutsättningar. En dynamisk verksamhet som lyckas få ut de bästa av de två metoderna har fantastiska möjligheter att skapa kvalitativ, snabb och effektiv utveckling. Syftet med den här kursen är att visa dig hur du kan organisera och leda utveckling och bygga verksamheter baserat på arbetsformerna projekt och agila metoder. Begrepp som används inom projektverksamheten och agila arbetssätten förklaras också i andra sammanhang som tex införande av portfölj- och programstyrning samt hur man samordnar och synkroniserar självorganiserande team.
Kursen Agilt eller Projekt stödjer internationella standarder inom projektmetodiken samt agila metoder såsom Scrum, Kanban och SAFe.
I kursmaterialet ingår boken ”Agilt eller projekt?” som är skriven av kursledaren Bo Tonnquist.
 
Agilt eller Projekt vänder sig till dig som har en ledande roll inom affärs- verksamhets- och produktutveckling. Du kan vara beställare, ingår i styrgrupper, vara utvecklingschef eller projektledare, produktägare, Scrum master eller verksamhetsarkitekt.

Enligt nedan:

  • Vad menas med en projektbaserad respektive agilt flödesbaserad verksamhet.
  • Styrning och delegering på affärsnivå, strategisknivå och teamnivå.
  • Projektverksamheten - portfölj, program och projekt.
  • Övergripande översikt av klassisk projektmetodik.
  • SAFe och övergripande översikt av agila metoder.
  • Agil projektledning (projektstyrmodell + agila utvecklingsmetoder)
  • Roller i projektmetodiken och agila metoder
  • Teamet – den minsta planeringsenheten
  • Samordning och synkronisering av team och projektgrupper.
  • Införande av nya arbetsmetoder och förändringsledning.
Agilt eller Projekt innehåller analyser och övningar med syfte att belysa förutsättningar för att tillämpa projekt som arbetsform och/eller agila metoder. Det kommer ges tillfälle att diskutera fördelar och nackdelar med olika metoder.
Generella kunskaper inom projektmetodiken och styrmodeller samt övergripande insikt om olika agila arbetsmetoder.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega