NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Agilt Ledarskap - Med kompletterande e-kurs

Kursen Agilt Ledarskap ger dig en förståelse av helheten när det gäller den agila organisationen och hur resan mot en agil organisation går till. Du får lära dig agila arbetssätt och hur du kan få det att fungera i praktiken.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen Agilt Ledarskap har du lärt dig hur man inför agila arbetssätt och hur du kan få det att fungera i praktiken. Du vet hur man undviker klassiska fallgropar och hur man skapar engagemang och initiativ. Du kommer att kunna planera och samordna i stora, komplexa organisationer. Du får inte bara lära dig det senaste inom management, Management 3.0. Du får det dessutom kombinerat med 15 års unik erfarenhet av att införa agila metoder och tankesätt i svenska IT-organisationer. Resultatet blir en skräddarsydd plan för dig och din organisation som du kan börja tillämpa direkt! Mindre än en organisation av hundra har gissningsvis något liknande för att guida sig på sin agila resa.

Sammanfattning

De flesta organisationerna i IT-branschen tar idag inspiration från de agila arbetssätten för att hantera sina utmaningar. Agila arbetssätt leder till nöjdare kunder och medarbetare. Vi kan också se större följsamhet till förändrade omständigheter, kortare utvecklingscykler, bättre leveransprecision, högre kvalitet och bättre lönsamhet.
Fler och fler organisationer utanför IT har också upptäckt nyttan med de agila arbetssätten. Jobbar ni i en komplex miljö så gäller det förmodligen er också.Om man får det nya att fungera eller inte beror mestadels på organisationens ledare! Nya kunskaper, justerade organisationsstrukturer och förändrade ledarroller krävs.
Kursen Agilt Ledarskap ger dig en förståelse av helheten när det gäller den agila organisationen och hur resan mot en sådan organisation går till. Vi lägger stort fokus på hur idéerna passar in i deltagarnas vardag och hur de kan tillämpas. Varje deltagare bygger under kursen upp en plan, mot mer agilt ledarskap, som de kan börja applicera direkt när de kommer hem om de så vill.
Du som är ledare och vill hjälpa din organisation att röra sig mot mer effektiva och värdeskapande arbetssätt. Kanske har du idag en formell roll såsom linjechef, utvecklingschef, produktchef , projektledare eller VD. Kanske är du en informell ledare och/eller entusiast som vill bidra till en förändring.
Efter kursen får du tillgång till en e-version av kursen där du kan se det mesta som vi täcker i form korta videos, flera timmar film. Du kommer också med i vår "alumni"-grupp där du kan diskutera med tidigare deltagare.

Agilitet, ett helhetsperspektiv

 • Varför skulle en väl fungerande, framgångsrik, organisation vilja bli ”mer agil”?
 • Varför lyckas man vanligtvis inte skapa en överlevnadskraftig flexibel organisation genom att införa agila arbetssätt. Vad krävs istället?
 • Schneiders kulturmodell
 • Ledarskapet: idag det största hindret för de flesta organisationers vidare utveckling
 • Det fungerar på riktigt! Exempel på framgångsrika företag med annorlunda kultur

Den nya agila ledarrollen

 • Ansvarsområden för den agila ledaren
 • Management 3.0
 • De nya grundkompetenserna: komplexitetes- och systemtänkande
 • Att motivera andra
 • Hur vissa tankemönster orsakar passiva medarbetare
 • Från åsiktsbaserade beslut till ordnat förbättringsarbete. Att leda genom A3-processen/Toyota Kata

Fungerande strategier för agilt förbättringsarbete

 • Problemet med plandriven förändring
 • Vad komplexitetsvetenskap lär oss om förändringsarbete
 • Hur man konkret tillämpar Kotters förändringsmodell på agila förändringsinitiativ
 • Att leda genom att föregå med gott exempel
 • Att låta förändringar sprida sig viralt i ett nätverk

Att få självorganisation att fungera

 • Faktorer som skapar väl fungerande team
 • Varför traditionella teamstartaktiviteter inte gör någon konkret nytta och hur man ska göra istället
 • Individuell motivation och hur det påverkar teamet
 • Viken av tydliga gränser
 • Delegering och delegeringspoker
 • Hur man snabbt tar enhälliga beslut som team

Organisationsstruktur

 • Egenskaper hos funktionella och korsfunktionella team. När passar de olika modellerna?
 • Mekanismer för att samordna team både projektmässigt och linjemässigt
 • Att optimera på korta utvecklingscykler istället för effektivitet

KPIer och att mäta framsteg

 • Principer för mätningar i komplexa sociala system
 • Hur lönesättning behöver ändras för att agila arbetssätt ska kunna fungera
 • Hur vet vi att vi blir bättre?
 • Vanliga misstag
För var och en av de ämnen som behandlas finns minst ett spel eller annan övning där vi praktiserar de idéer som presenteras under kursen.
Ingen praktisk erfarenhet av agila metoder är nödvändig. Viss bekantskap med de agila principerna kan dock vara användbart.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega