NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Applikationssäkerhet - Intensivkurs

Kursen ger dig kunskap och insikt i hur man arbetar med att utveckla säkra applikationer och IT-System.

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Applikationssäkerhet har du fått god inblick och förmåga i hur du effektivt integrerar säkerhet i utvecklingsarbetet. Du kommer att fått en ökad kunskap i de hot som dagens IT-System är utsatta för och hur du på bästa sätt, från krav till test, arbetar för att mitigera dessa hot.

Sammanfattning

När det gäller sårbarheter i IT-system är applikationslagret det mest utsatta där flest attacker och intrång sker. Att ”lappa och fixa” säkerhetsrelaterade problem eller försöka ”klistra på” säkerhet i efterhand är som de flesta vet ingen bra idé. För att få tillräckligt god säkerhet behöver den byggas in i systemet från grunden.
Applikationssäkerhet syftar till att ge dig kunskap och insikt i hur man arbetar med att utveckla säkra applikationer och IT-System. Kursen har ett modernt angreppssätt och passar bra ihop med CI/CD, DevOps, Agila metoder och det som ofta benämns som DevSecOps.  En fullspäckad dag med genomgångar, övningar och gruppdiskussioner. Under dagen visar kursledaren olika praktiska exempel på hur du på bästa sätt kan definiera dina säkerhetskrav, kontinuerligt arbeta med säker applikationsutveckling, automatisera så mycket som möjligt, bygga en egen säker utvecklingsprocess och framför allt, hur du effektivt testar och verifierar säkerhet. 
 
Kursen Applikationssäkerhet riktar sig till alla som arbetar med utveckling av mjukvara eller IT-System och vill få ökade kunskaper, mer struktur och ett effektivt arbetssätt inom säker applikationsutveckling. Personer som arbetar med programmering, QA, test, krav och projektledning kommer att få omedelbar praktisk nytta av kursen.
Även personer som arbetar som arkitekt, testledare, produktägare, ledare, agile-coach eller SCRUM-master har stor behållning av kursen och får en bra inblick i, förståelse för och kompetens inom säker applikationsutveckling.

Ren kod och Säker kodning

Hotmodellering (STRIDE)

Minska attackytan

Statisk och Dynamisk Applikationssäkerhetsanalys (SAST och DAST)

Standard för Verifiering av Applikationssäkerhet (ASVS 4.03)

Analys av Tredjepartsberoende

FuzzTestning

OWASP Top10

Säker utvecklingslivscykel (SDL)

DevSecOps

Grundläggande kunskaper kring hot mot IT-system samt generella kunskaper i hur man arbetar professionellt med att utveckla IT-system.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?