NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

AutoCAD Grundkurs - Effektiv hantering av ritningar

Under AutoCAD Grundkurs får du de kunskaper som behövs för att bli produktiv inom AutoCAD/ AutoCAD LT. Detta gäller såväl enklare uppdateringar av befintliga ritningar som mer avancerad nykonstruktion.

Översikt

 17 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter AutoCAD Grundkurs kommer du ha fått en bred bas för att kunna hantera, producera eller redigera ritningar samt en förståelse för hur AutoCAD / AutoCAD LT fungerar och kunna använda de vanligaste kommandon.

Sammanfattning

Det absolut vanligaste verktyget idag vid framtagandet av ritningar är AutoCAD. För vana användare av Windows innehåller AutoCAD funktioner som är intuitiva och lätta att ta till sig. Samtidigt finns det också mycket avancerade funktioner som är svårare att bemästra även för vana datoranvändare: till exempel filhantering, utskrift av ritningar och lagerhantering.
Många som använder AutoCAD gör det främst för att öppna, titta på och skriva ut ritningar eller för att göra enklare ändringar i befintliga ritningar. För att utnyttja AutoCADs funktioner så bra som möjligt och för att undvika att göra enkla misstag som kan vara svåra att återställa, behöver alla som använder AutoCAD en genomgång av verktyget.
Målet med AutoCAD Grundkurs är att ge dig dom kunskaper som behövs för att direkt bli produktiv i användandet av AutoCAD/ AutoCAD LT. Detta gäller såväl enklare uppdateringar av befintliga ritningar som mer avancerad nykonstruktion. Kursen fokuserar särskilt på att noggrant beskriva de funktioner som man oftast kommer i kontakt med.
Detta är en grundkurs i AutoCAD /AutoCAD LT och tänkt att ge en bred förståelse för dig som arbetar med att hantera, producera eller redigera ritningar inom alla branscher.

Introduktion och grunder

 • Grundläggande termer
 • Vilka är skillnaderna mellan AutoCAD och AutoCAD LT?
 • Användargränssnitt
 • Tangentbord och mus

Filhantering

 • Spara och öppna filer
 • Automatisk sparning
 • Inställningar

Ritfunktion och koordinatsystem

 • Line
 • Koordinatsystem
 • Rita med relativa koordinater
 • Rita med polära koordinater
 • Rita med direkt avståndsangivelse
 • Kontrollmät
 • Circle
 • Arc
 • Rectangle
 • Donut
 • Revideringsmoln
 • Hänvisningspil

Radera och urvalsmetoder

 • Radera objekt
 • Olika urvalsmetoder
 • Ångra
 • Rita om/Generera om

Rithjälpmedel

 • Ortho
 • Objektsnap
 • Polar Tracking
 • Auto Tracking

Bildhantering

 • Zooma
 • Panorera

Redigeringskommandon

 • Move
 • Copy
 • Kopiera mellan ritningar
 • Quick select
 • Fillet
 • Chamfer
 • Offset
 • Trim
 • Stretch
 • Handtag (Grips)
 • Break
 • Join
 • Array
 • Mirror
 • Scale
 • Rotate

Lagerhantering

 • Vad är lager?
 • Skapa lager
 • Växla lager
 • Tända/Släcka, Frysa/Tina, Låsa/Låsa upp
 • Linjetypsskala
 • Kopiera egenskaper
 • Objektsegenskaper

Texthantering

 • Single line text
 • Multiline text
 • Redigera text
 • Sök och ersätt
 • Arbeta med textstilar

Enkel måttsättning

 • Grundläggande måttsättningskommandon
 • Redigera måttsättning
 • Måttsättningsstilar

Sammanhängande objekt

 • Polygon
 • Polyline

Hatch (Skraffering)

 • Skapa Hatch
 • Redigera Hatch

Enkel blockhantering

 • Skapa block
 • Infoga block
 • Spräng
 • Infoga annan ritning som block
 • Ändra block
 • Skapa externt block
 • Design Center

Enkel utskriftshantering

 • Skriva ut från modellen
 • Skala och linjetjocklek
 • Plotstilar
 • Förhandsgranska

Övrigt

 • Bakgrundsfärg
 • Paletter
 • Funktionstangenter
 • Kortkommandon
 • Högerklickning
 • Snap och grid
 • Enheter
 • Mallritning
 • Hjälpfunktioner
 • Rensa ritning

Sammanfattning och avslutning

AutoCAD Grundkurs innehåller många övningar och praktiska exempel inom alla avsnitt.
Deltagaren ska ha allmänna kunskaper i Windows och god datorvana.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
AutoCAD kurs
Flitens lampa lyser över våra AutoCAD-kursdeltagare!

Översikt

 17 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?