NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Avancerad Excel

Efter kursen kommer du att kunna producera integrationer, formulering av funktioner och automatiseringar men även presentera smarta kalkyler, diagram, listor, formulär och tabeller.

Översikt

 6 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Avancerad Excel går in på djupet när det gäller kopplingar, integrationer, formulering av funktioner och automatiseringar. Efter kursen kan du effektivisera ditt arbete i Excel och du kommer att kunna producera och presentera smarta kalkyler, diagram, listor, formulär och tabeller.

Sammanfattning

Med hjälp av villkorsstyrd formatering som snabbt markerar viktig information i ett kalkylblad kan du få visuella svar på specifika frågor om dina data. I kursen Avancerad Excel tittar vi på hur du kan skapa formatering med anpassade format, dvs om ett inbyggt talformat inte uppfyller dina behov kan du skapa ett nytt format. Du får också lite avancerade tips om hur du arbetar med formler och celler som t.ex skydd och relativa kontra absoluta referenser.  
Vi kommer också att titta på dataverifiering, dvs hur vi kontrollerar datat INNAN det läggs in samt att vi lär oss lite tips vid utskrifter och hur vi spårar beroenden. 
Excel erbjuder ett stort antal funktioner (över 450) som du kan använda i dina kalkylblad. Många är okända och har ett lite smalare användningsområde. Det finns dock några "måste-funktioner" som varje Excelanvändare borde ha i sin verktygslåda. Vi kommer att presentera ca 25 av dem.   Ett diagram är en visuell bild av data. Med hjälp av element som kolumner (i ett stapeldiagram) eller linjer (i ett linjediagram), visas serier med numeriska data i ett grafiskt format i ett diagram. Genom att skapa diagram i Excel kan du få en grafisk representation över data och på så sätt få en överskådlig presentation över din kalkyl. Du kommer att få lära dig att formatera diagram med hjälp av nya verktyg. Vi kommer även att titta på miniatyrdiagram som är faktiskt ett litet diagram i bakgrunden i en cell. 
Slutligen kommer vi att titta på listor och tabeller. Om du har en lista i Excel där raderna motsvarar poster och kolumnerna motsvarar fält så är listan en form av databas. Du får lära dig hur du sorterar och filtrerar din Excellista. Du kanske endast vill se kunder från ett visst land. Vi tittar även på skapandet av tabeller. Fördelarna med att använda tabeller är att Excel då behandlar dataområden som en tabell vilket ger mycket funktionalitet för att hantera och analysera data under arbetets gång. 
Avancerad Excel vänder sig till dig som är van Excelanvändare, men vill lära dig hur man kan gå vidare med sina kunskaper. Du arbetar med Excel idag och vill arbeta mer effektivt och kunna utnyttja de mer avancerade funktionerna i programmet samt vill vidareutvecklas och lära dig nya funktioner och finesser.

Formler och formatering

 • Snabbkommandon
 • Villkorsstyrd formatering
 • Formatering med anpassade format
 • Beräkningar med summor och egna formler
 • Cellformat/skydd
 • Relativa/Absoluta referenser
 • Dataverifiering
 • Sidhuvud/sidfot
 • Spåra beroenden

Funktioner

 • Att arbeta med funktioner
 • Leta upp och referensfunktioner
 • Logiska funktioner
 • Använda egendefinierade funktioner
 • Textfunktioner
 • Datumfunktioner
 • Diverse funktioner

Diagram

 • Skapa diagram
 • Formatera delar av diagram
 • Kombinationsdiagram
 • Ändra datat till diagram
 • Visa data med miniatyrdiagram (Sparklines)

Listor

 • Låsning, utfyllnad mm
 • Sortera
 • Filtrera
 • Utfyllnad m.m.
 • Tabeller
 • Dataformulär
Under kursen kommer du att få öva på de olika momenten. Samtliga övningar kommer att genomföra på dator.
Du bör ha grundläggande kunskaper i Microsoft Excel.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 6 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?