NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Effektiv dokumenthantering med SharePoint – metoder och verktyg

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen ska du ha en förståelse för hur man kan arbeta med dokumenthantering med Sharepoint som verktyg på bästa sätt. Du kommer att vara väl förtrogen hur man bör arbeta med dokumenthantering. Detta innebär att du kommer att lära dig mer om metadata, vedertagna standarder, dokumentlivscykel, versions- och revisionshantering, rensning och gallring, lagring och distribution.

Sammanfattning

Vilka möjligheter finns det med dokumenthantering med SharePoint? Hur ska jag lagra dokument? Hur producerar jag och tar in dokument? Dessa frågor och många fler kommer du att få besvarade under denna kurs.
Under kursen kommer kursledaren att ge dig verktygen för att effektivt kunna lagra och hantera dokument med hjälp av SharePoint. Du kommer att få lära dig hur du ska arbeta med dokumenthantering på bästa sätt med hjälp av SharePoint. Vi kommer att gå igenom hur du skapar ett dokumentbibliotek, hur du inför ett nytt arbetssätt, vilka fördelar och begränsningar som finns med att använda sig av SharePoint och mycket, mycket mer.
Om du vill få en ökad förståelse för hur man kan arbeta med dokumenthantering med SharePoint som verktyg, då är detta kursen för dig!
 
De personer som är involverade i dokumenthantering i en organisation och vill veta mer om möjligheterna och problemen med dokumenthantering med Sharepoint som verktyg. Det kan tex vara projektledare, kravanalytiker, registrator, arkivarie, IT-arkitekt mfl.

Inledning

 • Varför dokumenthantering?
 • Begrepp
  • Vad är Metadata?
  • Vilka standarder finns?

Dokumenthanteringsprocess (Informationshanteringsplan)

 • Hur ser processen ut?

Dokumentlivs cykel

 • Producera och ta in dokument
  • Hur skapar jag ett dokumentbibliotek?
  • Hur skapar jag ett dokument med metadata?

Dokumentmallar

 • Skapa dokumentmall
  • Hur gör jag?
 • Skapa dokument med mall
  • Hur gör jag?

Lagra dokument

 • Versionshantering – Hur gör jag?
 • Revisionshantering – Hur gör jag?
 • Hur ställer jag in revision och version?
 • Hur editerar jag dokument?
 • Hur gör jag det till ny revision (Major)?

Distribuera/publicera dokument

 • Metoder
 • Verktyg

Söka dokument

 • Hur söker jag dokument på ett effektivt sätt?
 • Finns det några bra metoder?

Listor

 • Hur använder jag listor på ett effektivt sätt?
 • Ändra/lägga till kolumner i en lista
 • Lägga till objekt i en lista

Webbparts

 • Vad är Webbparts?
 • Hur lägger jag till Webbparts?
 • Hur gör jag en egen view (virtuell map)?

Gallring/rensning (Record Management)

 • Våga ta bort information?
 • Bevarande av dokument nivåer (Retention stages/Life Cycle Management)

Change management, Införa ett nytt arbetssätt, överge C:\ G:\

 • Tips vid implementering av dokumenthantering med Sharepoint
 • Faror med Sharepoint?

Begränsningar med standard Sharepoint 2010

 • Vilka begränsningar finns?

Sammanfattning och avslutning

Kursen innehåller praktiska övningar i Sharepoint kring metadata, versionshantering, in/utcheckning, sökning och arbetsflöden. Övningarna/miljön som programmet visas i kommer att vara 2010.

 Lärare

Lars Blixt
Lars är utbildad civilekonom och har arbetat sedan 1998 som IT-konsult och sedan 7 år är han specialiserad på dokument och ärendehantering. Lars arbetar som projektledare och kravanalytiker vid införande av dokument- och ärendehanteringssystem. Lars har arbetat i den rollen med både offentliga och privata kunder såsom SEB, Trafikverket, SSAB, Swedish Match, Kemikalieinspektionen, Sundsvalls Kommun, Linköpings Universitet mfl.
Grundläggande PC-kunskaper och viss vana att använda sig av MS office produkter, främst word.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega