NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Employer Branding - Intensivkurs

Employer Branding ger dig inspiration och verktyg för att lyckas med att arbeta såväl operativt som strategiskt med att locka och framförallt behålla medarbetare! Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur man skapar en employer branding-process, samt hur man arbetar med såväl intern som extern Employer branding.

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter Employer Branding har du fått grundläggande kunskaper om Employer branding och hur du bygger upp en Employer brandingprocess. Du kommer att ha fått konkreta och praktiska tips på hur du arbetar med såväl extern som intern Employer branding. Målet är att du ska kunna påbörja processen direkt efter genomförd utbildning.

Sammanfattning

En medelstor svensk organisation har ett behov av att genomföra ca 500 rekryteringar varje år. Det ställer en hel del krav på oss som rekryterar, oavsett om vi är rekryterande chefer eller rekryterare. Innan vi når dit måste vi få in i alla fall några relevanta ansökningar- Eller?
Det är lätt att säga att man vill eller ska vara en attraktiv arbetsgivare, för att attrahera framtidens arbetskraft. Men det är lättare sagt än gjort.
Employer Branding handlar om hur man som organisation kan arbeta såväl operativt som strategiskt med att locka och framförallt behålla medarbetare! Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur man skapar en employer branding-process, samt hur man arbetar med såväl intern som extern employer branding. Den interna brandingen handlar om hur man med hjälp av befintliga anställda bygger ambassadörer som i sin tur bidrar till en högre attraktivitet, och framförallt - hur man på ett sanningsenligt sätt paketerar organisationen så att den känns genuin gentemot de befintliga medarbetarna. Den externa brandingen handlar om hur man mer konkret arbetar med kommunikation, för att locka folk, sprida budskap och vilka kanaler man bör använda för respektive målgrupp.
Employer Branding vänder sig till chefer och andra nyckelpersoner, HR-verksamma, konsultchefer och kommunikationspersonal inom såväl privat som offentlig sektor.

Vad är Employer branding och varför ska man jobba med det?

Employer branding-processens olika delar

 • Nulägesanalys
 • Omvärldsanalys
 • EVP
 • Strategi

Hur arbetar man internt med Employer branding

 • Hur man skapar interna ambassadörer
 • Att man kan använda data för att stärka medarbetarna
 • Hur man skapar och tar till vara rätt attityd
 • Mäta resultat – lockar vi rätt?

Hur arbetar man externt med Employer branding

 • Paketering
 • Annonsering
 • Exponering
 • Kanaler
 • Att använda Linkedin som kommunikationskanal och verktyg

Att bygga en organisationskultur

 • Kulturens beståndsdelar
 • Strukturens beståndsdelar
 • Storytelling som verktyg
 • Att förmedla kulturen i storytelling

Hur de olika funktionerna i organisationen bör samarbeta

 • Vem ansvarar för vad?
 • Hur HR och marknad/kommunikation måste dra nytta av varandras kompetens
 • Är ledningen med?

Talangförsörjning och successionsplanering

 • Hur kompetenssäkrar vi organisationen i framtiden
 • Hur identifierar vi nyckelpersoner
 • Att arbeta med successionsplanering

Employer branding ur ett framtidsperspektiv

 • Vad gör organisationer som lyckas?
Kursen består förutom den väsentliga teoretiska delen också av vissa gruppdiskussioner och en workshop-del.

 Lärare

Viktor Dahl
Utbildningen hålls av Viktor Dahl, som under de senaste 15 åren arbetat med HR-områden som employer branding, ledarskap, motiverande samtal och mentorskap. Han har arbetat inom flera olika branscher där han hjälpt många arbetslag, verksamheter och organisationer att utvecklas.
Inga förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega