NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

GDPR - Introduktion, förberedelser och implementation

Intensivkurs till Informationsskyddsförordningen/ GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Förståelse för hur avtal och samtyckestexter bör utformas. Checklista för att komma igång med arbetet att anpassa verksamheten till de nya lagkraven

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Denna kurs ger dig en övergripande förståelse för dataskyddsförordningens innehåll och mening samt hur avtal och samtyckestexter bör utformas. Du får med dig en checklista för att komma igång med arbetet att anpassa verksamheten till de nya lagkraven. Du får även med dig några enkla regler och metoder för att hantera dataskydd av personuppgifter i praktiken.

Sammanfattning

EU’s nya dataskyddsförordning (GDPR: General Data Protection Regulation) har redan trätt ikraft och ska börja tillämpas senast 2018-05-25.
För enskilda personer kommer rättigheterna att stärkas, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. De registrerade ska i vissa situationer även kunna säga nej till att en myndighet eller ett bolag använder deras personuppgifter.
För bolag, myndigheter och andra organisationer som samlar in personuppgifter ställs det nya krav. Skulle ett företag bli utsatt för dataintrång eller på något annat sätt tappa kontroll över personuppgifter så måste bolaget informera både de personer som uppgifterna gäller och tillsynsmyndigheten, om incidenten är allvarlig. Det kan den vara om uppgifterna som läckt ut kan leda till att personer utsätts för diskriminering, id-stölder, bedrägeri eller finansiella förluster. Förordningen omfattar i princip all behandling av personuppgifter, det vill säga sådan behandling som sker i företag, föreningar och myndigheter.
Befattningshavare som upphandlar IT-system och tjänster för behandling av personuppgifter - personuppgiftsbiträden - medarbetare som handhar personuppgifter i verksamheten - IT-medarbetare som handhar system innehållande personuppgifter - Supportpersonal som stödjer personuppgiftshanterande verksamheter.

Snabb introduktion till Informationsskyddsförordningen/ GDPR

 • För vem gäller Informationsskyddsförordningen
 • Förordningens integritetsprinciper
 • Den registrerades rättigheter
 • Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
 • Överföring av personuppgifter
 • Ansvar och sanktioner

Juridisk fördjupning

 • Frågor efter första introduktionen till GDPR
 • Hur förhåller sig svensk lag till GDPR
 • Avtal som behövs med hänsyn till Informationsskyddsförordningen
 • Andra texter och dokument av vikt
 • Exempel på Datainspektionens bedömning, diskussion

Tips för framgångsrik anpassning till förordningen

 • Hur kommer man igång
 • Vilka områden ska prioriteras
 • Hur förankrar man i ledning och organisation
 • Hur blir man ”compliant”
 • Viktigaste åtgärder för att undvika administrativa sanktionsavgifter

Utvecklarens perspektiv på Informationsskyddsförordningen

 • Säkerhet och sekretess
 • Skillnader mellan säkerhet i GDPR och klassisk IT-säkerhet
 • Metodik för att säkerställa inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
 • Några lösningar för inbyggd integritet
 • Kan man köpa sig en nyckelfärdig lösning som uppfyller alla GDPR-krav

Sammanfattning

 Lärare

Jacqueline Carsbo
Jacqueline är biträdande jurist och medgrundare på en affärsjuridisk advokatbyrå vars klienter är eller har varit ägarledda innovations- och teknikbolag inom Medtech, Cleantech och IT. Jacqueline kommer ofta i kontakt med personuppgiftsfrågor, vilket gjort att hon kunnat bygga upp bred kompetens i området.
Ulf  Dellborg
Inga
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega