NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Grundkurs i C++

C++ är ett objektorienterat, modernt och roligt språk som också blir allt mer populärt. Grundkurs i C++ låter dig upptäcka hur du kan utnyttja C++ i dina framtida projekt!

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter Grundkurs i C++ kommer du att ha goda kunskaper i hur man skapar olika typer av program i C++. Vi kommer skapa såväl vanliga textbaserade som några enkla grafiska applikationer med ramverk som Qt och/eller GTK. Du kommer dessutom ha en förståelse i vad som gör C++ till ett så oerhört effektivt språk och i vilka avseenden det alltid kommer slå Java och C# osv på fingrarna.

Sammanfattning

Under slutet av 90-talet tappade C++ mark som programmeringsspråk, alternativ som Java och C# ansågs mer moderna och mer produktiva. Bland annat på grund av att de skötte minneshanteringen automatiskt (med s.k garbage collector) och därigenom frigjorde programmeraren från den felbenägna utmaningen.
C++ som språk har sedan dess utvecklats enormt. Modern syntax och struktur/enkelhet mäter sig numera med alternativen ovan, men som utvecklare har man fortfarande möjligheten att utnyttja hårdvara (minne/CPU/cache etc) på ett sätt som gör att prestandan i ett program kan bli upp till tusentals gånger snabbare än ett motsvarande program i Java och C#.
C++ öppnar din dörr mot IOT-världen. När det gäller inbyggda system är prestanda och resursåtgång enormt viktigt.
C++ passar till många olika typer av applikationer. Det är inte riktigt lika generellt som C# när det gäller webbutveckling, men blir allt vanligare inom microservices.
C++ är framför allt ett objektorienterat, modernt och roligt språk som också blir allt mer populärt. Grundkurs i C++ låter dig upptäcka hur du kan utnyttja C++ i dina framtida projekt!
 
Grundkurs i C++ vänder sig till dig som vill få en grundlig genomgång av programmeringsspråket C++ och en introduktion till det tillhörande klassbibliotek

Introduktion

 • Bakgrund. Hur C++ blev undanträngt men nu kommer tillbaka!
 • Var används C++? IOT, transaktionsintensiva system som trading,
 • Installation
 • IDE, debugger
 • Första programmet
 • include - kompilering och länkning

Grunder

 • Datatyper inkl string och datumhantering
 • Variabler och tilldelningar
 • Basic input/output
 • Typkonverteringar
 • Loopar (for-satser)
 • Val (if-satser, else och switch)

Funktioner

 • parametrar
 • returvärde/värden
 • anrop
 • avancerat, overloading + default argument etc

Pekare

 • minnesmodell, stack/heap
 • scope, hur länge lever variabler
 • pekare
 • pekare som parameter
 • smarta pekare
 • referenser

Objektorientering

 • strukturer
 • klasser
 • constructor och destructor
 • Objektorienterad analys och design

I/O

 • Filhantering
 • Streams

Standard Template Library

 • Datastrukturer vector vs array
 • Maps, Queues och Stacks
 • algoritmer = the genious of STL
 • sort, lambda
 • for each, for range
 • all_of, any_of, none_of
 • count, count_if
 • min, max, binary_search

Övrigt

 • Templates
 • Felhantering, exceptions
 • Synkronisering
Kursen innehåller ett flertal övningar där du får träna på de olika avsnitten i kursen.
Man bör kunna programmera och förstå begrepp inom objektorientering.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega