NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Microsoft Visio 1 dag - Med kompletterande e-kurs

De stora fördelarna med Visio är användarvänligheten och kopplingarna till andra Microsoftprodukter som t ex Excel.

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du ha fått en förståelse för Visios grundläggande kommandon samt kunna arbeta effektivt med att skapa och distribuera dokument. Du kommer att ha kunskaper för att kunna skapa processflöden och liknande dokument samt tillföra dessa avancerade funktioner som lagring av data och länkar till andra dokument.

Sammanfattning

Microsoft Office Visio, som är ritprogrammet i Microsoft Office-familjen, används mestadels till att dokumentera processer, organisationer eller datanätverk i en verksamhet och har mer och mer blivit ett standardverktyg i många företag. Visio innehåller dessutom en mängd olika moduler för ritningar inom bygg, maskin och el såväl som inom IT. De stora fördelarna med Visio är användarvänligheten och kopplingarna till andra Microsoftprodukter som t ex Excel. För att utnyttja programmets möjligheter på effektivaste sätt behöver alla användare en genomgång av funktioner och hjälpmedel. Målet med den här endagskursen med förberedande självstudier är att ge deltagaren kunskaper för att kunna skapa dokument i Microsoft Visio på ett effektivt sätt och tillföra dessa avancerade funktioner. Kursens huvudinriktning är mot att skapa processflöden och liknande dokument med lagring av data och länkar till andra dokument.
 
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Microsoft Visio för hur du skapar processflöden, projektplaner, organisationsscheman och liknande dokument samt tillför dessa avancerade funktioner.

Kursinnehåll för egenstudier via webben

 • Mallar, stenciler och miljö
 • Rita, markera och kopiera
 • Zooma och panorera
 • Ritningsformat och sidor
 • Texthantering
 • Formatering

Kursinnehåll för lärarledd utbildning

 • Processflöden
  • Kopplingar
  • Kopplingspunkter
  • Koppla manuellt
  • Koppla med automatik
  • Förändra process
  • Automatisk layout
  • Förgrundssidor och bakgrundssidor
  • Länkar till andra sidor och dokument
  • Formdata och rapporter
  • Publicera i andra format
  • Korsfunktionellt flödesschema (simbanor)
  • Inställningar
  • Utskrift
 • Projektschema
  • Tidslinje
  • Gantt-schema
  • Koppling till Microsoft Project
 • Organisationschema
  • Skapa schema
  • Ändra layout
  • Mata in uppgifter
  • Redigera
  • Dela upp organisation
  • Infoga bilder
  • Importera data
  • Exportera
  • Inställningar
 • Nätverksdiagram
  • Nätverksformer
  • Förklaringsformen
  • Formdata
  • Rapporter
I god tid före kursen får du på egen hand via filmer på webben gå igenom grundläggande funktioner med efterföljande övningar. Under och efter varje avsnitt på den lärarledda kursen används praktiska övningar för att träna de olika stegen i arbetet.
Du ska ha allmänna kunskaper i Windows och god datorvana. Före den lärarledda kursdagen går du själv igenom grundläggande funktioner i programmet via filmer på webben. Efter varje avsnitt gör du ett prov för att se att du har förstått. Dessa kan göras om och om igen efter behov.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega