NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Introduktion till Access

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du att veta vad en relationsdatabas är och hur du skapar tabeller, frågor, formulär och rapporter. Du kommer att kunna skapa en relationsdatabas i Acess.

Sammanfattning

Är du nyfiken på hur man skapar en databas? Hur du skapar relationer mellan olika tabeller och frågor? Hur du får fram den information som är intressesant för att kunna presentera det du vill? Då är detta kursen för dig.
Microsoft Access är ett effektivt och smidigt verktyg för dig som vill kunna behandla och strukturera stora informationsmängder på enkelt sätt. När du har behandlat den nödvändiga informationen kan du sedan ta ut rapporter och statistik för analys.
Under kursen kommer du att lära dig vad en relationsdatabas och en databasmotor är. I kursen går kursledaren igenom hur du enkelt kan mata in data, ställa frågor skapa tabeller m.m. för att omvandla informationen till det data du behöver för ditt arbete. Kursen belyser aspekter som hur du skapar ett formulär i databasen, vilka verktyg som är nyttiga för att kunna genomföra det du vill, hur du får fram och skapar rapporter och diagram och mycket mer.
 
Kursen riktar sig främst till dig som har liten eller ingen erfarenhet av att arbeta med Access. Kursen är lämplig för såväl dig som är PC-användare samt vill lära dig eller repetera grunderna i Access.

Introduktion

 • Vad är en databas i Access?
 • De olika typerna av objekt
 • Använda tabeller
 • Använda frågor
 • Använda formulär
 • Använda filtrering
 • Använda rapporter
 • Nytt användargränssnitt
 • Skapa ny databas
 • Vad är en relationsdatabas och en databasmotor?

Skapa tabeller och relationer

 • Skapa ny tabell
 • Tabell från datablad
 • Datamodellering
 • Datatyper
 • Import och Export
 • Primärnyckel
 • Fältegenskaper
 • Uppslagsguiden
 • Relationer
 • Referensintegritet
 • Cascade Update o delete

Frågor

 • Urvalsfrågor
 • Parameterfrågor
 • Universaltecken
 • Kopplade tabeller i frågor
 • Tabellfråga
 • Uppdateringsfråga
 • Tilläggsfråga
 • Raderingsfråga
 • Korsfrågor

Formulär

 • Formulärguider
 • Designa om ett formulär
 • Avsnitt
 • Egenskapslistan
 • Fältlistan
 • Verktygslådan
 • Kontroller
 • Lägga ut fristående kontroller
 • Lägga ut bundna kontroller
 • Menyformulär

Rapporter

 • Rapportguider
 • Design av rapport
 • Sortering och gruppering
 • Sidfot och sidhuvud
 • Diagram
 • Etiketter

Sammanfattning

Genom praktiska övningar vid dator stärks dina kunskaper i Microsoft Access och möjligheterna för skapande av relationsdatabaser.
Allmänna kunskaper om IT-system är en fördel. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega