NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

IREB Advanced level - Certifieringskurs i Requirements Elicitation

Den här kursen ger dig ge en djupare insikt i olika tekniker för kravfångst och kravvalidering samt hur detta bedrivs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Översikt

 19 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen IREB Advanced level kommer du att ha goda kunskaper i vad ett krav är samt hur man identifierar, samlar in, dokumenterar ock validerar att all information blivit rätt beskriven och korrekt tolkad.

Sammanfattning

Kravfångst är en av fyra viktiga hörnpelare i en effektiv kravhantering förutom Validering, Dokumentering och Förvaltning av krav. Om du inte fångar in det verkliga behovet så kommer systemutvecklingen eller upphandlingen att få lida och ofta konstateras det i efterhand att kravinsamlingen varit bristfällig, viktiga aspekter tappats bort eller att intressenters behov feltolkats. Kraven är grunden för hela systemutvecklingen. Om kravfångsten är bristfällig, blir det tveklöst fel i alla efterföljande led, något som är dyrt och resurskrävande att rätta till. Det är viktigt att göra rätt från början! Därför behövs IREB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse av termer som man använder inom kravhantering samt i denna kurs en fördjupning av hur kravinsamling och kravvalidering bedrivs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Fångar du fel behov så får du fel system!
IREB - International Requirements Engineering Board startade 2006 med syfte att bl.a. utveckla certifieringsutbildningar för system- och kravanalytiker. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade kravspecialister har vuxit snabbt i både Europa, USA och i Asien.
Efter kursen kan du genomföra ett separat certifieringsprov mot en IREB advanced level Requirements Engineer certifiering.
Undervisningen sker på svenska och de korrekta svenska termerna används av läraren, men det övriga materialet är på engelska. I materialet finns glossary samt kursplanen på svenska. I glossary (lexiokonet) finns alla engelska termer översatta till svenska.
 
Kursen är en fördjupande kurs som både lämpar sig för dig som vill djupdyka ner i området kravfångst utan tidigare ha gått IREB grundkurs. Kursen passar även för dig som genomfört IREB Foundatuon, grundkurs i kravarbete (IREB Foundation - Certifieringskurs i kravhantering ). IREB Advanced level vänder sig till dig som arbetar som kravställare, kravhanterare eller beställare av IT-system. Kursens fördjupande upplägg gör dock att kursen även lämplig även för dig som är testansvarig, systemutvecklare, projektledare med stort intresse och insikt i kravens betydelse för en lyckad och effektiv systemutveckling. Kursen fungera också för dig som vill bygga på din IREB certifiering genom att efter avslutat kurs anmäla dig till ett separat certifieringsprov mot en IREB advanced level Requirements Engineer certifiering.
Tentamen bokas separat och ingår ej i kursavgiften. Läs mer om certifieringen här: (infoga länk till IREB Advanced Level Practitioner - Certifieringsprov – Online). Tentamen kan bara genomföras på engelska och förutsätter att du tidigare klarat tentamen IREB Foundation (IREB Foundation - Certifieringskurs i kravhantering ).

Tentamen kan genomföras på engelska. Provet tar 37 min, består av 22 flervalsfrågor.

Frågorna poängsätts efter svårighetsgrad. 70% poäng krävs för att klara tentamen.

Det finns tre olika frågetyper: (A) bara ett svar av 4-5 är korrekt; (B) flera korrekta allternativ; (C) sant/falskt frågor.

Inledning och genomgång av kravområdets olika beståndsdelar

Ett ramverk för strukturering och hantering av din kravfångst

 • Omfattningen av kravfångst (elicitation)
 • Faktorer som påverkar omfattning och val av teknik
 • Planering av din kravfångst
 • Genomföra kravfångst
 • Fördelar med Processkartläggning

Kravkällor

 • Identifiera och välja intressenter
 • Användaren som intressent
 • Dokumentanalys
 • Systemanalys
 • Finna tidiga begränsningar och förutsättningar

Kravfångst (Eliciation)

 • Tekniker för insamling av behov och effektmål
 • Tekniker för insamling av systemkvalitet
 • Tekniker för insamling av kontextuell information
 • Samarbetande tekniker för ökad förståelse
 • Observerande tekniker för ökad insikt
 • Artefaktbaserade tekniker för befintliga system
 • Att använda prototyper och modeller
 • Scenarios och Storyboards
 • Identifiera och använda effektmål
 • Undvika oönskad påverkan

Konflikthantering

 • Identifiera en konflikt
 • Tekniker för att lösa en konflikt
 • Dokumentera lösning

Nödvändiga egenskaper

 • Nödvändiga egenskaper för att lyckas med kravfångst
 • Kommunikationsteori
 • Reflektion
 • Design Thinking
Det är bra om du har erfarenhet av kravarbete med ny- eller vidareutveckling av IT-system t ex som kravställare, beställare, systemutvecklare, testare eller programmerare.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 19 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?