NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

IREB RE@Agile - Certifieringskurs i agil Kravhantering

Lär dig att kombinera kravteknik med agilt tänkande. Den nya metodiken RE@Agile förenar dessa två viktiga element. Metodiken är avgörande för att effektivt hantera den ökande arbetstakten inom tillverkningsindustrin och IT.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen IREB RE@Agile kommer du att vara redo att börja jobba med kravhantering i ett agilt team och vara redo för att genomgå IREB’S Certifiering RE@Agile Primer. Din nyvunna kunskap ska kunna implementeras direkt och du kan nu förena kravhantering och agilt tänkande.

Sammanfattning

Under de senaste årens ökade arbetstakt inom IT och tillverkningsindustri har det efterfrågats kompetenser inom kravhantering i kombination med agila arbetssätt. Kravhantering och agilt tänkande har sina ursprung från två olika håll och ansetts vara oförenliga av experter inom bägge lägren. IREB, en internationell icke kommersiell organisation med expertis från hela världen inom kravteknik har lyckats med att kombinera dessa områden till en ny metodik, RE@Agile. Under denna kurs, som också är en preparandkurs till certifiering i IREB RE@Agile Primer, får du lära dig hur du kan kombinera kravteknik med agilt tänkande, med fokus på Scrum. IREB, International Requirement Engineering Board är en ideell organisation och leverantör av certifieringssystemet CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering). Styrelsen består av ledande RE-representanter, som kommer från vetenskap, forskning, industri och konsultverksamhet. IREB skapades 2006 med visionen att skapa en internationellt accepterad och professionell grund för kravteknik. IREB har sedan dess blivit en världsberömd expertkompetens för individuell certifiering av yrkesverksamma inom kravteknik.
IREB RE@Agile är en preparandkurs där du får lära dig en ”ny” metodik bestående av kravteknik, med sitt ursprung ur vattenfallsmetodik, samt agilt tänkande med fokus på Scrum. Det är en kombination av två områden, dvs RE@Agile.
 
IREB RE@Agile vänder sig till dig som inte har någon eller har för lite erfarenhet av kravhantering i agil miljö. Du kanske skall börja arbeta med krav i förvaltning, i ett utvecklingsprojekt eller behöver grundläggande kunskaper om hur man leder ett team med krav.
Certifieringen bokas separat och ingår ej i kursavgiften.

Certifieringen genomförs på engelska.

Läs mer om cerifieringen och se tillfällen här: IREB RE@Agile - Certifieringsprov - Online

Motivering och tankesätt

 • Varför arbetar man agilt
 • Tankesätt och värderingar inom kravteknik och inom agila metoder
 • Överbyggande av kravteknik och agila principer mot RE@Agile
 • Fördelar, fallgropar och missuppfattningar i användning av RE@Agile
 • RE@Agile och konceptuellt arbete

RE@Agile grunder

 • Överblick av agila metoder
 • Scrum (en bra praxis) som ett exempel
 • Jämförelse mellan produktägare och kravanalytiker
 • Kravteknik som kontinuerlig process
 • Värdestyrd utvecklingsprocess
 • Enkelhet som grundbegrepp
 • Att inspektera och anpassa

RE@Agile artefakter och tekniker

 • Artefakter inom RE@Agile
 • Tekniker inom RE@Agile

Organisatoriska aspekter av RE@Agile

 • Organisatoriska aspekter av RE@Agile
 • Organisationsinflytande
 • Agil IT i en icke-agil organisationsmiljö
 • Att hantera komplexa problem genom skalbarhet
 • Att bestämma omfattning i förväg samt kontinuerlig kravhantering
IREB RE@Agile innehåller ett flertal övningar uppdelade under dagen och besvaras tillsammans i grupp. Upplägget på övningarna är anpassade utefter en eventuell certifiering i RE@Agile Primer
I kursen ingår dessutom ett gratis test ifrån IREB (har inget med certifieringen att göra)
Vi rekommenderar att du som har tänkt att certifiera dig till RE@Agile Primer går kursen IREB Foundation Level och har lite erfarenheter eller kunskaper inom Scrum. Det är dock inget krav för att certifiera sig eller för att delta i kursen.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega