NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Ledarskap fördjupning - Nästa steg för ledare

I den här kursen står din personliga utveckling i fokus och utgör grunden för ditt fortsatta ledarskap. Du får med dig strategier och verktyg som passar just dig och som får dig att lyckas i ditt ledarskap.

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Kursen hjälper dig att forma ditt ledarskap till att bli kontinuerligt utvecklande och anpassande till organisationens kultur och dess förändringar. Din personliga utveckling står i fokus och utgör grunden för din framgång som ledare. Du får med dig strategier och verktyg som passar just dig och som får dig att lyckas i ditt ledarskap.

Sammanfattning

Hur är man en bra chef och ledare? Hur orkar man att leverera år efter år? Hur är det att vara chef över chefer? Det här är några områden och ämnen som vi går igenom i denna fördjupningskurs i ledarskap. Vi kommer att gå igenom utmaningar, glädjeämnen, skillnader i olika organisationers kulturer samt ledarens kommunikation och förmåga att hantera förändringar. Ledarskap fördjupning hjälper dig att ta dig vidare i din chefsroll och utveckla dig där du är och dit du vill. Allt kursmaterial är på svenska. I kursmaterialet ingår också litteratur där kursledaren är delförfattare.
Vid utbildningen utgår vi från dig som individ, chef och ledare och den ledarroll du har idag och den utveckling du funderar på framåt. För att stärka dig så mycket vi kan i denna utbildning kommer det att finnas möjlighet till mentorstöd från kursledaren.
 
Ledarskap fördjupning vänder sig till dig som har något års praktisk erfarenhet som ledare. Du har med dig exempel och situationer som du kan använda och dela med dig av i den fortsatta utvecklingen av dig som ledare. Kursen passar ledare från alla typer av organisationer både inom privat näringsliv och i offentlig sektor.

Vad innebär det att vara chef och ledare?

 • Din plats i organisationen
 • Förväntningar på dig som chef
 • Ansvar och befogenheter
 • Ledarskap på distans
 • Att vara chef över chefer
 • Du och dina chefskollegor
 • Du och dina medarbetare

Chefens verktygslåda

 • Verksamhetsplanen/affärsplanen
 • Ekonomiuppföljningen
 • Utvecklingssamtal
 • Lönesamtal
 • Kommunikationskunskap
 • Förändringsledning
 • Att leda i kris
 • Konsten att delegera
 • Konsten att vara hållbar som chef
 • Hur kan man utvecklas som chef

Att leda i framgång

 • Lätt och svårt att leda i framgång

Att leda i motgång

 • Lätt och svårt att leda i motgång

Organisationskultur och hur den påverkar dig som chef

 • Olika exempel på organisationskulturer
 • Hur du som chef och ledare agerar i olika kulturer
 • Varför känns det rätt i vissa kulturer och inte i andra
 • Att arbeta med en kulturförändring

Att leda en ledningsgrupp

 • Vad betyder det att ha en ledningsgrupp
 • Ledningsgruppens uppgift
 • Ledningsgruppens roll
 • Ledningsgruppsmötet och allt arbete mellan mötena

Att leda genom andra

 • Lättare och svårare att leda genom andra
 • Hur säkerställer jag att mitt budskap når fram när jag kommunicerar via flera led
 • Vad sker när någon rundar dig eller du rundar din mellanchef?

Din egen utveckling

 • Var står du idag? Vad gör dig glad, ger energi och vad tycker du mindre om i din vardag
 • Vad vill du göra framåt? Vem vill du vara?
 • Olika vägar att utvecklas som chef och ledare

Förankring, delaktighet och att nå fram

 • Hur vill du uppfattas? Hur vet du att du uppfattas som du vill?
 • Att få med sig sina medarbetare
 • Att skapa delaktighet
 • Att nå fram i kris
 • Att stå stadigt som chef när det blåser

Att utveckla och avveckla

 • Hur vet du att du har rätt personer på rätt platser?
 • Konsten att rekrytera
 • Våga utse din efterträdare
 • Delegera mera
 • När är det dags att avveckla en person eller en hel grupp

Organisationsutveckling

 • Sourcingfrågor, vad göra när något ska outsourcas
 • Att våga jämföra sig med andra och utveckla sin organisation
 • Styrgrupper och projekt
 • Leverantörsstyrning
 • Att vara en intern leverantör i en större organisation – vad innebär det
 • Hur mäta nöjdhet hos medarbetare och/eller kunder

Hållbar som chef och ledare

 • Är du i rätt miljö?
 • Hur vill du utvecklas?
 • Har du en hållbar vardag och hur bibehåller du i så fall det, alternativt justerar för att uppnå hållbarhet i vardagen?
 • Som chef och ledare har du också rätt att må bra

Utveckling som chef och ledare

 • Att vara chef på högsta nivån, vad innebär det?
 • Mentorskap (du kan ha en mentor och du kan vara mentor)
 • Coachning (du kan vara en coachande chef och du kan behöva en coach ibland)
 • Utbildning inom sakområde – ett sätt att utvecklas framåt
 • Byta bransch – utmaning och möjliggörare
 • Att vara interimschef – när du vill ha konsultens frihet och kan byta uppdrag då och då
 • Att våga ta paus från chefsrollen
 • Nätverkande

Sammanfattning och avslutning

Fortsättningskurs i ledarskap varvar teorier, diskussioner, reflektioner och övningar.
Du har erfarenhet sedan något eller några år som chef och ledare och vill utveckla dig vidare i din roll och utveckla ditt ledarskap. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega