NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Modern UX - Innovation och designtänkande i praktiken

Kursen Modern UX hjälper dig att ta fram tydliga kravbilder i utvecklingsprojekt med fokus på användarupplevelser. Vi fördjupar oss i samverkan mellan användare, beställare och utvecklare samt det praktiska inom research, design och test.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Målet med kursen Modern UX är att visa hur vi i nära samverkan mellan användare och beställare kan man ta fram en tydlig kravbild av vilka problem vi behöver lösa. Du får teoretisk kunskap om vad det innebär att arbeta med fokus på användarupplevelser. Det innebär att vi tittar på hela beställarprocessen och systemutvecklingsprocessen. Du får även praktisk kunskap om att arbeta med research, design och test inom UX.

Sammanfattning

Ett utvecklingsprojekt är idag ofta ett komplext problem med otydlig kravställning och lösningar som inte löser kundens verkliga problem. Med nära samverkan mellan användare och beställare kan man ta fram en tydlig kravbild av vilka problem vi behöver lösa.
Kursen är uppbyggd runt designtänkande och de fem steg som ingår är:
1. Empati handlar om hur vi jobbar med intervjuer, observationer och workshops för att förstå affärens behov och användarnas verkliga problem. Vi går igenom vad man behöver tänka på och övar på att förbereda och intervjua varandra.
2. Definition handlar om hur vi skapar ett gemensamt underlag i form av kundresor, persona och problemkarta så att vi kan förstå sammanhang och enas om prioritering.
3. Idéering handlar om att vi kollaborativt tar fram många förslag för att kunna plocka fram lovande kandidater.
4. Prototyp är steget då vi tar våra lovande idéer och skapar enkla klickbara prototyper i ett gratisverktyg för att lite mer detaljerat ta fram och utvärdera lösningar.
5. Användbarhetstester i vårt fall är snabba men effektiva ”tänka-högt” sessioner där vi utvärderar både prototyper och färdig kod.
Vi kommer också att gå igenom tjänstekartor som visar hur lösningen hänger ihop både ut mot kund och internt hos leverantören. Berättelsekartan hjälper oss att prioritera.
Till sist går vi igenom hur UX, design, krav, beställare och utvecklare med hjälp av visuella modeller och de två parallella aktiviteterna discover och deliver kan jobba i agilt och tvärfunktionellt team. Under kursen genomförs övningar på egen hand och i grupp. Alla övningar bygger på praktisk erfarenhet på området och målet är att alla deltagare ska kunna jobba med dessa saker efter kursen.
 
Modern UX riktar sig till dig som är beställare, utvecklare, projektledare, testare och kravanalytiker. Detta är en bred introduktion till ett arbetssätt som påverkar många roller. Du som beställare kan ha nytta av att förstå principerna för hur du jobbar med en leverantör för att optimera lösningen. Som projektledare eller scrum master kan du få insikt om hur arbetet kan ledas så att ni snabbare kan ta fram rätt lösning på rätt problem. Som kravanalytiker, utvecklare och testare får ni tips om praktiska detaljer för vad arbetssättet betyder för de traditionella rollerna och arbetsuppgifterna i ett team.

Intro om vad UX är

 • Grundläggande principer
 • Verktyg, modeller
 • Vad är designtänkande
 • UX: research och design

Problemkarta och lösningskarta

 • Rita sig fram till samsyn
 • Hur man planerar och leder en workshop.
 • Workshops för att ta fram effektmål och problemkarta

Användarresa/kundresa

 • Varför användarresan?
 • Intervjuer: planera och utföra intervjuer
 • Analysera resultat.
 • Observation i fältstudier

Persona

 • Varför person? Ta fram olika persona

Användbarhet

 • Introduktion
 • Grunderna i vad design innebär i ett IT-projekt
 • Principerna för designtänkade

Skisser

 • Skisstekniker

Prototyper

 • Wireframes och interaktiva prototyper

Användbarhetstest

 • Principer för snabba användbarhetstester. Ofta, kort, fokus på de allvarligaste problemen
 • Förberedelser: hur man tar fram bra uppgifter åt användarna utifrån kraven
 • Utförande: tänka-högt sessioner
 • Skriva en lista på uppgifter som användaren ska få utföra – vilka effekter ska uppnås
 • Öva praktiskt på att utföra tester i grupp. TL, Observatör och användare. Skriva en kort rapport med viktigaste åtgärdsförslagen

Användarberättelser och berättelsekarta

 • Hur man jobbar man effektivt i ett tvärfunktionellt team under hela projektets livscykel
 • Story Map för planering
 • Grafiska kravmodeller som tillståndsgrafer, beslutsträd och tabeller
Vi övar på att ta fram intervjufrågor och att intervjua varandra.
Utifrån våra intervjusvar tar vi gemensamt fram en kundresa.

Vi övar även på att idéera tillsammans genom att skissa snabba och enkla lösningar (alla kan!).

Vi lär oss grunderna i ett prototypverktyg och tar fram en superenkelt klickbar variant.

Vi planerar och utför ett gemensamt användbarhetstest.


 Lärare

Torbjörn Ryber
Torbjörn jobbar till vardags med konsultarbete inom UX, krav och test, ofta i strategiska och ledande roller. Han är en entusiastisk problemlösare som tror på personlig kommunikation, nära samarbete och visuella metoder. Så ofta det finns tid över håller han utbildningar inom UX, presentationsteknik och test och föreläsningar både på konferenser och internt för företag. Senaste åren har han hållit UX-kurser i Havanna, Guadeloupe, Örebro, Tallinn och Stockholm. Kursmaterialet vidareutvecklas löpande genom nya insikter vid bokskrivande, kurser och aktuella projekt. Torbjörn har skrivit boken "Modern UX - Problemlösning i en komplex värld" som utgör en del av kursmaterialet.
Det är en fördel om du som kursdeltagare har någon erfarenhet av agila metoder oavsett roll. Det krävs inga tekniska kunskaper.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega