NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Outlook - Intensivkurs

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter denna kurs kommer du att ha goda kunskaper i hur de olika delarna i Outlook fungerar och förenkla e-postflödet och få hjälp att hålla reda tider och möten med alla inbyggda funktioner som finns. Bland annat kommer du lära dig använda kalendern, arbeta med påminnelser, arbeta med mappar och vyer för att förbättra sökbarhet och översikt, använda regler för att hanteringen av inkommande e-post.

Sammanfattning

E-postkommunikation är ett oerhört viktigt och vanligt sätt att kommunicera. Microsofts Outlook är sannolikt det mest använda e-postprogrammet på svenska arbetsplatser idag. Programmet är oerhört lättanvänt samtidigt som det innehåller många avancerade funktioner.
Förutom bra hjälpmedel för att hantera ibland stora mängder e-post finns även bra hjälpmedel för att hantera och strukturera den egna arbetstiden och hantera möten och bokning av lokaler och konferensrum.
Med bättre kunskaper i Outlook kommer du att kunna arbeta effektivare och med bättre kvalitet. Du får kunskap om verktyg för kommunikation med kunder och kollegor. Under denna praktiskt inriktade kurs kommer du att lära dig hur du kan effektivisera din e-postkommunikation samt hur du kan använda Outlook tillsammans med dina kolleger för att ni på så sätt ska kunna dela e-post och kalenderinformation mellan varandra.
Denna kurs vänder sig till dig som vill bli effektivare i ditt arbete genom att lära dig mer om alla de funktioner som finns i Outlook
Under kursen kommer du använda dig av Outlook.
(svensk eller engelsk version)

Grunderna i e-post

 • Vad är Outlook?
 • Vilka funktioner finns i Outlook?
 • Populära anpassningar och inställningar för e-post, kalendrar och uppgifter
 • Arbeta med olika vyer
 • Vad kan vi spara i Outlook

Skicka, läsa och besvara e-post

 • Tips kring skapande och adressering av brev
 • Besvara och vidarebefordra e-post
 • Tips kring hantering av bilagor
 • Alternativ för utgående e-post
  • Hantera signaturer, e-postformat, röstknappar, läs- och leveranskvitton, flagga med påminnelser, dirigera om svar m. fl.
 • Hantera frånvaromeddelanden

Organisera din e-post

 • Skapa och hantera mappar
 • Automatisera hanteringen av inkommande e-post med regler
 • Outlooks inbyggda SPAM-filter
 • Söka bland e-post och kontakter
 • Hantera återkommande e-postrelaterade moment med Snabbsteg

Kontakter

 • Skapa och redigera interna och externa adresser som kontakter
 • Skapa och hantera kontaktgrupper (distributionslistor/gruppadresser/sändlistor)
 • Organisera kontakter med kategorier

Kalendern i Outlook

 • Kalenderns olika vyer
 • Lägga in enskilda och återkommande händelser
 • Redigera och ta bort avtalade och återkommande tider
 • Färga möten i kalendern med kategorier
 • Planera och bjud in till möten och kontrollera konferensrums och mötesdeltagarnas tillgänglighet
 • Hantera mötesinbjudan och svar
 • Dela ut kalender och öppna kollegors och konferensrums kalendrar

Uppgifter

 • Skapa enskilda och återkommande påminnelser med uppgifter
 • Skapa uppgifter och påminnelser från inkommande e-post
 • Att tilldela andra personer uppgifter
 • Följa upp tilldelade uppgifter

Arbeta med delad information i Outlook

 • Ombud som kan läsa och besvara e-post och mötesförfrågningar
 • Ge andra behörighet att öppna din kalender
 • Schemaläggning

Sammanfattning

 • Samspelet mellan Outlook och andra Office program
 • Egna funderingar och önskemål
Kursen innehåller ett flertal övningar där du själv får prova på att konfigurera Outlook och anpassa utseende och funktioner efter de egna behoven. Egna önskemål är mycket välkomna.
Du bör ha erfarenhet av att använda e-postprogram, t.ex Outlook eller Outlook Express. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega