NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Power BI (Business Intelligence) med Excel

Power BI är Microsofts molnplattform för att dela och samarbeta kring de rapporter man t.ex. tagit fram i Excel. Den här kursen är till för dig som vill fördjupa dig i Excel med Power Pivot, Power Query, Power View & Power Map.

Översikt

 13 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Den här kursen är till för dig som vill fördjupa dig i Excel med Power Pivot, Power Query, Power View & Power Map.

Sammanfattning

Microsofts plattform för Business Intelligence bjuder på ett stort utbud av tekniker för att bearbeta och analysera olika typer av data. Excel är det mest använda verktyget för att skapa beslutsunderlag och utbudet av funktioner i Excel fortsätter att växa.
BI är ett brett begrepp som på svenska kan översättas till Beslutsstöd. I grund och botten handlar det om att sammanställa data och göra den meningsfull genom att presentera den på ett logiskt sätt för sammanhanget. Det gör att beslut kan tas med en bättre förståelse av verkligheten. Fokus ligger ofta på att försöka se helheten av affärsverksamheten och att kunna hitta trender baserat på aggregerad data.
Power BI är Microsofts molnplattform för att dela och samarbeta kring de rapporter man t.ex. tagit fram i Excel. För att se och interagera med rapporterna krävs ingen installation av Excel, utan allt sker via webbläsare eller mobilappar. Det finns även funktioner så som dashboards, grupper, behörighetsstyrning, automatiska rapportuppdateringar, skräddarsydda visualiseringar mm.
Power BI finns som gratisversion som räcker väldigt långt samt som Pro-version med utökade datauppdaterings- och sammarbetsfunktioner.
 
Controllers, ekonomiansvariga, VD, projektledare, vana Excelanvändare och alla som vill lära sig mer om Business Intelligence med Excel.

•Introduktion Pivottabeller

•Pivottabell-rapporter

•Vända en Pivottabell, Pivottabeller i flera nivåer

•Beräkningsvärden

•Filtrera en Pivottabell, utsnitt, tidslinjer

•Uppdatera & sortera Pivottabeller

•Grupperad Pivottabell

•Formatera Pivottabeller

•Visa eller dölja noll värden

•Beräkningar i Pivottabeller

•Skapa Pivotdiagram

•Power Pivot-fönstret

•Utsnitt

•Power Pivot-diagram

•Snabbutforskning

•Läsa in data från externa källor

•Filtrera externa källor

•Tekniska kolumner och tabeller

•Beräknad & beskrivande kolumn

•Uppslagstabeller

•Beräknade fält

•Hantera datum

•Uppsättningar

•Beräkningar med villkor – CALULATE

•Dynamiska beräkningar – RELATEDTABLE och COUNTROWS

•Beräkna unika värden – DISTINCTCOUNT

•Beräkningar med filter – SUMX

•Beräkningar utan filter – ALL

•Beräkningar med delfilter – ALLSELECTED

•Beräkningar med division – IF och BLANK

•KPI ikoner – stopp ljus

•Hierarkier

•DAX funktioner

•Fel meddelande i DAX

•Power Query

•Power View

•Power Map

Samtliga moment föregås av utbildarens tydliga exempel, följt av egna praktiska övningar och avslutas med genomgång. Under kursen delar utbildaren med sig av värdefulla tips/tricks för att deltagarna ska kunna använda programvaran på bästa sätt.
Inga förkunskaper krävs. Viss vana vid Excel är bra att ha.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 13 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?