NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Presentationsteknik - Affärsengelska

För dig som står inför utmaningen att utföra en presentation på engelska i något sammanhang.

Här är kursen som praktiskt kommer att hjälpa dig att lyckas med att framföra en presentation på ett framgångsrikt sätt.

Lär dig att förmedla dina tankar och önskemål på ett kraftfullt och övertygande sätt. Genom mycket övning och coachning så kommer du att genomföra en presentation på det engelska språket på ett framgångsrikt sätt.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter att ha deltagit i denna coachande intensiv kurs i att hålla en presentation på det engelska språket kommer du att känna tillförlit och trygghet i att hålla en presentation.

Efter att ha övat igenom en presentation ett antal gånger kommer du att ha förfinat din ditt framträdande inom såväl framförandet på det engelska språket som retoriska aspekter. Du kommer att få lära dig hur du bygger upp en presentation och hur du genomför den på ett fängslande och underhållande sätt. Du kommer även att få ta del av ett antal tekniker i hur du bl.a. överkommer rädsla och nervositet inför ditt framträdande.

Ambitionen och målet är att deltagaren känner en markant förbättring på sin presentation och att hon/han känner sig trygg i att ta med sig sina erfarenheter från kursen för att sedan hålla sin presentation i skarpt läge.


Sammanfattning

Med rätt träning kommer du att kunna genomföra färgstarka och fängslande presentationer på engelska som får dina åhörare att uppskatta och komma ihåg både dig och dina budskap.
Tidigare kurser har visat på tydliga och förbluffande goda resultat. Kursdeltagarna känner sig ofta mycket nöjda med det resultat som ett par dagar kan ge. Vi föreslår att du tar med dig material i form av Power Point m.m. som du kan utgå ifrån.
Efter att ha deltagit i kursen ”Affärsengelska -Presentationsteknik” kommer du att nå en märkbar förbättring inom ett upplägg av en presentation, från budskap till genomförande. Du kommer att drillas med en specifik presentation där du stegvis förbättrar ditt innehåll och framförande såväl retoriskt som övning på att framföra ämnet på engelska.
Du får även lära dig fundamentala aspekter i användandet av Power Point och andra retoriska aspekter i att nå fram på ett tydligt sätt som gör att åhörare kommer ihåg och tar till sig dina budskap.
Känner du dig obekväm med att stå inför folk och tala så kommer du att märka markant förbättring efter övningarna i kursen. Du kommer också att få ta del av mentala tekniker för att hantera oro och stress i samband med ge att presentationer.
 
Du som står inför en utmaning att hålla en presentation på det engelska språket, kanske den innehåller termer i affärsengelska eller du som redan är i full gång men vill bli ännu bättre. Du kan vara projektledare, kundansvarig, säljare, leveransansvarig, programansvarig eller ledare som skall hålla en presentation på engelska inför medarbetare eller partners i någon form av professionellt yrkesliv.

Introduktion

 • Konsten att presentera
 • Vad handlar rädslor och nervositet om?
 • Retorikens grunder, ethos, logos och pathos

Förberedelser inför en presentation

 • Syfte med presentationen
 • Målgruppen
 • Struktur, budskap och röda tråden
 • Hur du förbereder dig inför en förhandling
 • Script och minnesmaterial

Presentationsteknik

 • Hur du skapar intresse och uppmärksamhet
 • Träning i att skapa metaforer som ett sätt att förstärka din presentation
 • Konsten att hålla dina åhörare uppmärksamma
 • Hur du använder hjälpmedel såsom power point

Självförtroende

 • Verktyg i mental förberedelse inför din presentation
 • Verktyg i att hantera obehag och nervositet i att stå framför folk och hålla en presentation

Övningar

 • Nyckeln till lärandet i denna kursen är ”lärande genom övning” och åter övning genom ett coachande förhållningssätt. Här tränar du upp din engelska inför en kommande presentation samtidigt som du finslipar ditt framförande retoriskt och semantiskt och du komm
Kursprogrammet är till stor del inriktat på coachande praktiska övningar. Kursen bygger på att du genomför en verklig presentation som du har framför dig. Vi kör tillsammans igenom din presentation varvat med ett antal teorier i presentationsteknik och stöd i det engelska språket. Kursen bygger som sagt på att du genomför en verklig (förkortad) presentation och du får personlig återkoppling och förbättringsförslag inom såväl det engelska språket som retoriska och semantiska förbättringar.

 Lärare

Jan -Åke Björck
Han är nu verksam som kommunikationskonsult med fokus på presentationsteknik, retorik, argumentation och förhandling. Han är proffsutbildare och coach inom kommunikation. Jan-Åke har lång erfarenhet inom retorikens konst att kunna förmedla innehåll som ibland kan vara av komplex teknisk eller affärsmässig natur. Jan-Åke har varit verksam och bosatt i flera år i Australien, Latinamerika, Mellersta Östern och i Asien. Hans karriär präglas av en ingenjörsbakgrund där han företrätt Ericsson i ett antal större internationella telekommunikationsprojekt. Han har agerat i roller såsom Projektledning, Försäljningschef, Produktchef och som Affärsområdes Direktör inom Ericsson koncernen och har under sin karriär varit talare på flera internationella kongresser där han bl.a. presenterat Ericssons visioner och under denna tid har han haft professionell coaching i retorik och mediehantering. På senare tid har han deltagit som talare vid ett antal andra internationella kongresser runt ämnen såsom fred, mental träning och kommunikation. Han är certifierad Tränare inom NLP och certifierad Tränare inom området mental träning och här kommer mycket av den retoriska kunskapen in som en vital del i muntliga framträdanden. Han är också certifierad Internationell Coach inom ICC. Jan-Åke är även författare till boken ”Människan bakom förhandling – Hur du blir en mästare på att förhandla genom personligt ledarskap och NLP”.
Viss förkunskap i det engelska språket är ett krav
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega