NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Att prestera och må bra

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter avslutad kurs har du fått kunskap för att kunna känna igen symptom som tyder på långvarig stress hos dig själva och hos medarbetare. Du har fått tillgång till verktyg och metoder för att aktivt behålla och förbättra ditt välbefinnande samtidigt som du presterar på en fortsatt hög nivå. Du har dessutom fått kunskap om vad man kan göra i organisationen eller arbetsgruppen för att bygga en kultur där man når sina mål samtidigt som både organisation och medarbetare mår bra.

Sammanfattning

Hur ska du få ihop allt innan du går i tusen bitar? Långa arbetsdagar på kontoret och mer jobb hemma på kvällen, familj, aktiviteter, krav, tidspress och minimalt med tid för dig själv. När du lever under ständig press från dig själv eller omgivningen har du hamnat i en ond cirkel av stress. När pressen på dig känns ohanterlig är det kraven på dig som helt enkelt överstiger din förmåga. Det kan röra sig om dina egna krav eller andras krav på dig som person, eller om organisationens krav på dig i din roll på jobbet.
Genom att lyfta frågan om det går att nå sina egna och organisationens mål med hälsan i behåll, talar vi om något som berör många av oss. Under kursen tittar vi på prestation och välbefinnande både ur ett individperspektiv och ur ett organisationsperspektiv.
Med individperspektivet går vi igenom förhållningssätt, metoder och verktyg för att du målinriktat och effektivt ska kunna utföra dina arbetsuppgifter, inte bara idag och imorgon utan under många år framöver. Vi lägger upp en strategi för att nå målen både på jobbet och hemma samtidigt som det blir tid över att ägna dig åt dig själv.
Med ett organisationsperspektiv tar vi upp frågan om vad ledare kan göra för att i en arbetsgrupp bygga upp en kultur av kreativitet och livslust, samtidigt som man presterar på hög nivå och når mål.
Att prestera på topp under en längre period innebär att se helheten och att ta sig tid till återhämtning och vila med jämna mellanrum. Att prestera och må bra står inte i motsats till varandra utan är två faktorer som under rätt förutsättningar kan trivas tillsammans.
Denna kurs är för dig som vill lära sig att hantera stress hos sig själv eller hos andra. Du är ledare och medarbetare som vill använda både din egen och organisationens resurser på bästa sätt och fortsätta att göra så medan du fortsätter att leverera enligt dina mål.

Stress

 • Hur reagerar kroppen när du ska uppfylla snäva tidplaner och en pressad budget?
 • Vad är stresshormoner?
 • Hur hanterar kroppen stresshormoner?
 • Vilka är symptomen på långvarig stress?
 • Vad är skillnaden mellan positiv och negativ stress?
 • Hur förändras vårt beteende när vi utsätts för stress?

Effektivitet

 • Vad är effektivitet?
 • Hur förändrar man ett invant sätt att arbeta?
 • Hur arbetar man effektivt i situationer av stress?

Krav

 • Hur hanterar man sina egna krav på sig själv?
 • Hur hanterar man omgivningens krav?
 • Hur prioriterar man krav från omgivningen?
 • Vad är en normal nivå av krav?

Mål

 • Vad bör man tänka på när man sätter mål?
 • Att nå uppsatta mål.
 • Hur hanterar jag hinder på väg mot mål?

Att prestera under längre tid

 • Hur presterar man under en längre tid av stress?
 • Signaler i kroppen som är viktiga att lyssna till.
 • Hur förbereder man sig för en längre period av återkommande stress?
 • Metoder för återhämtning.

Ledarens roll

 • Kan ledaren hjälpa medarbetare att prestera under längre tid?
 • Hur skapar ledaren förutsättningar för prestation och välbefinnande?
 • För- och nackdelar med att arbeta hemifrån.
 • Hur upptäcker man som ledare långvarig stress hos sina medarbetare?

Kultur av prestation och välbefinnande

 • Vad är en god arbetsmiljö?
 • Vad kännetecknar en arbetsmiljö som främjar prestation och välbefinnande?
 • Hur förstärker man positiva beteenden?
 • Att se helheten och se sig själv som en del av helheten.
Övningar, diskussioner och reflektion över de olika momenten i kursen.

 Lärare

Lena Widén
Med lång erfarenhet från ledande positioner i telekombranschen har Lena breddat sin kompetens och är idag verksam inom området ledarskap, där prestation och välbefinnande hos såväl organisation som den enskilde medarbetaren är ett huvudintresse. Hon har en god kunskap om vad stress kan göra med effektiviteten hos individ och organisation när prestationskravet överskrider gränsen under lång tid.
Inga speciella förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega