NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Programmering i Access

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du att veta vad en relationsdatabas är och hur du skapar tabeller, frågor, formulär och rapporter. Du kommer att kunna skapa en relationsdatabas i Access. Du kommer att veta hur du programmerar i Access och vilka metoder och verktyg som är bäst att använda sig av för att uppnå resultat. Du kommer att ha fått en bra grund att stå på för att kunna göra enklare finesser samt för vidareutveckling inom ämnet.

Sammanfattning

Hur ska jag utnyttja de möjligheter som finns i Access? Vilka metoder och verktyg är bäst att använda sig av vid programmering? Hur omvandlar jag en fråga till SQL-kod? Hur konverterar jag makron till Visual Basickod? Dessa frågor och många fler kommer du att få besvarade under denna kurs.
Under kursen kommer kursledaren att gå igenom hur du enkelt och smidigt kan programmera i Access och skapa relationsdatabaser, tabeller, rapporter och mycket mer. Du kommer att få träna på hur du ska genomföra de olika momenten och hur du bl.a. ska använda olika makron m.m. för att få det resultat som du önskar.
Kursledaren lägger stort vikt vid att du ska få träna praktiskt på alla moment och därför är det genomgående mycket olika övningar vid dator under kursen. Vi kommer även att gå igenom hur du t ex kan skriva data till ett word-dokument från Access m.m.
Vill du lära dig metoderna och verktygen för hur du enkelt ska kunna programmera i Access och använda dig av alla dess funktioner? Då är detta kursen för dig!
 
Kursen vänder sig till dig som har en viss programmeringsvana och vill lära dig hur man kan automatisera sina dagliga rutiner och programmera in ytterligare funktionaliteter med hjälp av Access. Du arbetar eller kommer att arbeta med Access oavsett du är projektledare, analytiker, ekonom, kalkylator, dataadministratör m.m.

Introduktion

 • Vad är Access?
 • Fördelar med Access
 • Nackdelar med Access

Avancerad design av tabeller och frågor

 • Format
 • Indatamask
 • Verifieringsuttryck och verifieringstext
 • SQL-kod och direktfråga
  • Fråga omvandlas till SQL-kod
  • Direktfråga
  • SQL-kod omvandlas till fråga
 • Mängdfunktioner
 • Analysera och dokumentera databasen
 • Många till många-relation

Avancerade Formulär

 • Formuläregenskaper
 • Kontroller
  • Vilka olika sorters kontroller har vi?
 • Mera kontroll egenskaper
  • Egenskapslistan
  • Finjustera kontrollernas placering
  • Beräknande kontroller
 • Delad databas och fleranvändaresystem
  • Tips i fleranvändaresystem
 • Vård av databasfilen
  • Komprimera och Reparera
  • Kryptering

Makron och finesser

 • Titta på ett Makro
 • Köra ett makro som resultat av en händelse
 • Olika Makroinstruktioner
 • AutoExec
 • Konvertering av makron till Visual Basickod
  • Objekt
  • Rullgardiner i kodmiljön
  • Metoder
  • Egenskaper
  • DoCmd

VBA

 • Vad är VBA?
 • VBA-miljön
 • Introduktion till Visual Basic
  • Koppling Visual Basic – VBA
  • Vad behöver vi veta?
 • Variabler, typer och uttryck
  • Introduktion till variabler
  • Tilldelning
  • Variabeltyper
  • Lagringsstorlek
  • Deklaration av variabler
  • Option Explicit
  • Scope – Definitionsområde och synbarhet
  • Const – Konstanter
  • Uttryck
 • Procedurer, subrutiner, funktioner och parametrar
  • Definition
  • Subrutiner – Returnerar inte något
  • Inparametrar
  • Funktioner
  • Tar emot Returvärde
 • Kontrollstrukturer
  • Loopstrukturer
  • Do-While-Loop, Do-Until-Loop
  • For-Next
  • For-Each-In-Next
  • Exit
  • Villkorsstrukturer
 • Villkorsstrukturer
  • If-sats
  • Case
  • Objekt tillhör samlingar
 • Utvecklingsmöjligheter
  • MsgBox
 • Inputbox
 • Felhantering
  • Feltyper
  • Syntaxfel
  • Exempel på körningsfel
 • Debugging
  • Spårning
  • Direktfönstret
  • Bevakningsfönstret
 • Hantering av körningsfel
  • Felhanteringsrutiner
  • Err-objektet
 • Introduktion till händelseprocedurer
  • Exempel på händelseprocedurer
 • Filhantering
  • Kommandon för filhantering
  • Exempel – skrivning till fil
  • Exempel – Läsning från fil
  • Läsning från fil med loop

DAO och Automation

 • Objektet I DAO
  • Database – objektet
  • Recordset – objektet
 • Metoder på ett recordset
  • Enkelt exempel – Recordset
  • Uppdatering med recordset
  • Samlingar I DAO
 • SQL I VBA
  • Bygga SQL-sträng
  • Exempel på DAO-kod
 • Tips i Client-Server Miljö
  • Fel sätt
  • Rätt sätt
  • With
  • Använda objektmodellen
 • Obundet OLE
  • En enkel OLE-applikation
  • Länka in
 • Bundet OLE
 • Automation
  • Bibliotek för OLE Automation
  • Strategier
 • Skriv data till ett word-dokument från Access
 • Ändra i ett excelark från Access
 • Läsa från ett excelark från Access

Sammanfattning och avslutning

Under kursen kommer du att få öva på de olika momenten i Accessprogrammering. Samtliga övningar kommer att genomföra på dator.
Du bör ha erfarenhet av enklare programmering.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega