NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Programmering i Microsoft Excel

Här får du lära dig att programmera automatisering i Excel, formulera egna funktioner, procedurer, formulär och koppla samman Excel med databasen och andra Office produkter.

Översikt

 16 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Programmering i Microsoft Excel kommer du att ha en ökad förståelse för hur man kommer igång med Visual Basic for Applications – programmering för att kunna göra enklare finesser. Du kommer ha fått en bra teoretisk grund att stå på för egen vidareutveckling inom ämnet.

Sammanfattning

Hur kan jag effektivisera mitt arbete i Excel med automatisering? Hur kan jag formulera egna funktioner och procedurer i Excel? Hur skapar jag formulär och kopplar samman Excel med databasen? Hur integrerar jag Excel med andra Office produkter? Det här är några av de frågor som du kommer att få svar på under kursen Programmering i Microsoft Excel som har till syfte att öka din effektivitet och funktionalitet vid användningen av Excel.
Under den här kursen får du lära dig att programmera automatisering i Excel. Dina kunskaper inom Excel kommer att fördjupas och du får olika tips och trix för att lära dig automatisera dina rutiner med hjälp av VBA programmering. Kursen kommer att ge dig grundläggande kunskaper i Excel-VBA och visa på möjligheterna som finns.
Programmering i Microsoft Excel vänder sig till dig som är van excelanvändare, men vill lära dig hur man kan automatisera sina dagliga rutiner och programmera in ytterligare funktionaliteter med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA). Du arbetar eller kommer att arbeta med Excel oavsett du är projektledare, analytiker, ekonom, kalkylator, dataadministratör m.m.

Introduktion Excel VBA

 • Introduktion till Visual Basic for Applications (VBA)
  • Kontroll över Excel
  • Anpassning och optimering
  • Integration med övriga officeprodukter
  • Underlätta för medarbetare
  • Möjligheter med Makron
  • Jämförelse mellan VBA och Visual Basic
 • Fliken utvecklare
 • Aktivera makron
 • Hur inspelning av makro i Excel går till
  • Spela in ett Makro
 • En första titt på VBA-koden
 • Köra Makron
 • Verktyg och begrepp
  • Vad behöver vi behärska
  • Begrepp
  • Valmöjligheter vid inspelning av ett makro
 • Namngivningstips
 • Stegning

Användning av objektmodellen i Excel för automatisering

 • Objekt, Metoder och Egenskaper
  • Vad är ett objekt?
  • Objekt i Excel
  • Objektorienterad programmering
  • Klasser
  • Metoder
  • Egenskaper
  • Objekt tillhör samlingar
  • With
 • Application-objektet
 • Underobjekt (Objektreferenser)
  • Rullgardiner i kodmiljön
  • Objektgranskaren
  • Underobjektet Offset
 • Samlingar
  • Vad är en samling?
  • For-Each-In-Next
 • Programmering av object

Grunderna Visual Basic

 • Introduktion till Visual Basic
  • Koppling Visual Basic <-> VBA
  • Vad behöver vi veta
 • Variabler, typer och uttryck
  • Introduktion till variabler
  • Tilldelning
  • Variabeltyper
  • Lagringsstorlek
  • Deklaration av variabler
  • Option Explicit
  • Scope - Definitionsområde och synbarhet
  • Const – Konstanter
  • Uttryck
 • Procedurer, subrutiner, funktioner och parametrar
  • Definition
  • Subrutiner - Returnerar ej något
  • Inparametrar
  • Funktioner
  • Ta emot Returvärde
 • Inbyggda funktioner
  • Textfunktioner
  • Matematiska funktioner
  • Datumfunktioner
 • Utvecklingsmöjligheter
  • MsgBox
  • InputBox
 • Felhantering
  • Feltyper
  • Syntaxfel
  • Exempel på körningsfel
  • Spårning – Äldre versioner
  • Direktfönstret
  • Bevakningsfönstret
  • Hantering av körningsfel
  • Felhanteringsrutiner
  • Err-objektet
 • Introduktion till händelseprocedurer
  • Exempel på händelseprocedurer
 • Filhantering
  • Kommandon för filhantering
  • Exempel - Skrivning till fil
  • Exempel – Läsning från fil
  • Läsning från fil med loop

Effektiva gränssnitt för slutanvändare

 • Kontroller (Grafik) i kalkylarket
  • Vad är en kontroll?
  • Lägga till kontroller
  • Olika typer av ActiveX-kontroller
  • Hur man lägger ut kontroller
 • Länka kontroller till arbetsblad
  • Listruta
  • Rotationsknapp
  • Rullningslist
  • Koppla makrokod till kontroller
  • Start-up procedurer i aktuell arbetsbok
  • Start-up procedurer i aktuellt kalkylark
 • Formulär
  • Kontroller i formulär
  • Öppna ett formulär
  • Hämta data från ett formulär
 • Mer om händelseprocedurer och automakron
  • Tidsprocedurer
  • Slå av händelseprocedurer
  • Fler automatiska händelseprocedurer
 • Fler exempel på autofunktioner
 • Utbyte med Access
  • Import från ACCESS
  • Export från ACCESS
Under kursen kommer du att få öva på de olika momenten i Excel VBA. Samtliga övningar kommer att genomföra på dator.
Du bör ha erfarenhet av att arbeta med Excel

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 16 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?