startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

8-9 mars
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar

Pris:  13950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Portfölj- och programstyrning och etablering av projektkontor (PMO)

Portfölj- och programstyrning och etablering av projektkontor (PMO)

Denna kurs ger många tips och metoder på hur en modern portfölj- och programstyrning av projekten i en verksamhet kan skapas och hanteras samt vilken nytta ett projektkontor (PMO) kan vara för projekten och verksamheten.


OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
8-9 mars
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen har du fått ökad kunskap om:
· Hur en projektmognadsmätning genomförs.
· Hur du skapar en projektportfölj som är anpassad till din verksamhets övergripande mål och strategier. 
· Metoder för urval och prioriteringar mellan projekt i portföljen.
· Hur du följer upp portföljen med PULS-möten och resultatvärdesmetoden.
· Hur du kan använda programstyrning för samordning av projekt och aktiviteter.
· Vad ett projektkontor (PMO) är och hur du etablerar denna funktion i din verksamhet.  

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projekt- och programledare, portföljansvariga och projektkontorschefer samt alla som genom sin funktion har ansvar för prioritering och styrning av projekt på en ledningsnivå. 

 Sammanfattning

Portföljstyrning Med projektportföljstyrning (Governance of portfolios) avses hantering av flera projektportföljer i en verksamhet för att på en övergripande nivå standardisera, samordna och prioritera projekt, uppdrag och aktiviteter med större betydelse.

Hanteringen av en specifik projektportfölj kallas portföljledning (Portfolio Management) och är vanligtvis kopplad till en viss del av verksamheten eller område, exempelvis produktutveckling, forskning, marknad, produktionsteknik, arbetsmetoder eller kompternsförsörjning.

Den vanligaste anledningen till att införa portföljhantering är för att kunna prioritera investeringar och optimera utnyttjandet av resurser. Ett behov som finns oavsett man tillämpar agila metoder eller arbetar med traditionell projektledning.

Programstyrning Programstyrning handlar om att samordna projekt, uppdrag och aktiviteter för att skapa nyttor som inte går att uppnå om de hanterades individuellt. Ett program kan vara en fortlöpande process som kontinuerligt förbättras inom en organisation eller så kan ett program ha ett definierat slutpunkt.

Program är viktigare än någonsin då vi idag tillämpar flera olika arbetsformer parallellt, många gånger inom samma del av verksamheten. Projekt behöver styras och resurser samordnas tillsammans med insatser som genomförs agilt och enskilda aktiviteter.

Projektkontor (PMO) Projektkontorets uppgift är framförallt att bidra till en effektivare samordning av resurser, standardisering av rapportering och uppföljning samt att utveckla kvaliteten i projekten. Det finns ett stort antal varianter av olika PMO och ingen internationell standardisering av denna funktion eller dess ansvar existerar.

Ett projektkontor kan både ha en strategisk och stödjande roll. Listan på uppgifter som ett projektkontor kan hantera är lång, allt från att ha ansvar för portföljrapportering och löpande uppföljningsmöten gentemot ledning och andra beslutsfattare till att ha ansvar för verksamhetens projektmodell och projektverktyg. Vissa projektkontor är operativa med leveransansvar i projekten.

 Övningar

Vi varvar teori och övningar där det ges utrymme att diskutera hur du kan tillämpa kunskaperna i din verksamhet. Lärare

Bo Tonnquist
Bo är senior projektledare, med en lång erfarenhet både operativt och som konsult inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Bo har författat flera böcker inom projektledning och har varit medlem av IPMA’s svenska certifieringsstyrelse

 Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs, mer än en god kännedom om den egna verksamheten och de utmaningar ni har avseende hantering av projekten.
 

 Kursinnehåll

Projektmognad

 • Vad menas med projektmognad
 • Hur man mäter projektmognaden
 • Verksamhetsprocesser som berörs
 • Mätetal för projekt, program och portfölj

Portfölj- och program

 • Skillnaden mellan projekt, program och portfölj
 • Definition av portfölj och program
 • Portfölj på verksamhets- respektive enhetsnivå
 • Synliggöra och realisera nyttoeffekter

Portföljmixen

 • Att ha rätt projekt i portföljen
 • Kriterier för att välja och prioritera projekt
 • Balansera portföljen – strategi, värde, risker
 • Grunderna för resurshantering

Löpande uppföljning

 • Rapportera och visualisera projektstatus
 • Genomföra PULS-möten
 • Vilka ska deltaga på PULS-möten
 • Resultatvärdemetoden
 • Ledning och styrning av program

Projektkontor

 • Vad är ett projektkontor
 • Projektkontorets roll i verksamheten
 • Verksamhetens övergripande mål och strategier
 • Olika funktioner som ett projektkontor kan ha

Etablera ett projektkontor

 • Kontorets organisatoriska placering
 • Förutsättningar och krav på organisationen
 • Intressenterna och deras förväntningar
 • Bemanning av projektkontoret
 • Framgångsfaktorer och fallgropar

Avslutning & sammanfattning


Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss