NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Retorik - Argumentera och övertyga

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Att utveckla dig som talare och lyssnare genom kunskaper om praktisk retorik. Du kommer att ha en förbättrad förmåga att tala och lyckas övertyga dina åhörare samt säkrat att budskapet gått hem. Du får konkreta mallar, verktyg och strukturer för hur du planerar, disponerar och framför presentationer och tal så att du känner dig trygg och åhörarna uppfattar dig som trovärdig och tydlig.

Sammanfattning

Du står inför åhörarna. Sorlet tystnar. Allas blickar riktas mot dig och du förväntas börja tala. Plötsligt känns munnen ökentorr, du hör hjärtat bulta snabbare, magen känns full av fjärilar och du minns inget av ditt tal. Känner du igen dig?
Lugn, botemedel finns. Med kunskaper om rätt förberedelser, rätt uppbyggda argument, rätt nyttjande av kroppen, rösten, orden och rummet samt insikter om olika beteenden, läggs grunden för övertygande tal framförda ledigt och säkert. Den personliga förmågan att tala inför grupp är en framgångsfaktor. Denna förmåga är inte medfödd. Alla kan lära sig den, även de mest nervösa. Alla kan med enkla retoriska knep och strukturer fånga in och ta tag i publiken.
Kursen har ett unikt innehåll med en modern syn på klassisk retorik genom Retorikcirkeln, den unika M-metoden® och ett datorprogram som avsevärt förenklar ditt retorikarbete. Steg för steg leds du genom förberedelserna och bygger upp övertygande texter och tal. Under kursen varvas lättillgänglig teori, reflektioner och praktiska talövningar med personlig feedback, tips och råd.
Kursen vänder sig alla som vill öka sin förmåga att argumentera och övertyga som talare inför en mindre eller större grupp åhörare.

Retorikens grunder

 • Nyttan med retorik
 • Retorikens historia
 • Retorikens mål och medel
 • Kommunikationens grunder
 • De 7 "retorikslöserierna"
 • Modern retorik handlar om de tre tingen metod, möjlighet och mod

Metod för planering och framförande

 • Förberedelsernas betydelse
 • Retorikcirkeln - för struktur och trygghet
 • M-metoden - basen för retorikarbetet
 • 8 steg till ett övertygande tal
 • Talets delar och deras syfte
 • Inledningen, innehållet, avslutningen

Möjligheter för att övertyga

 • Bra talarspråk - hjälpa åhörarna att lyssna
 • Retoriska figurer - hur används de?
 • Argumentation - strategier och disposition
 • Framförandet - övertygande och trovärdigt
 • Agerande - anpassat till talets delar
 • Kroppsspråket - utstråla talets känslor
 • Rösten - tala så du hörs
 • Memorering - för talaren och lyssnaren
 • Hjälpmedel - hjälpa inte stjälpa
 • Lokalen - är en del av talet
 • Entrén - gör ett bra intryck

Mod för personlig utveckling

 • 4 sätt att hantera nervositet
 • Fysisk och mental laddning
 • Rutin inför framförandet
 • Insikt om jaget och gruppen
 • Motivera och inspirera

Sammanfattning och avslutning

Kursen innehåller praktiska talövningar där vi använder videokamera. Videoinspelningarna gås igenom och kursledaren ger sina reflektioner och konstruktiv feedback med praktiska tips.
Inga förkunskaper krävs för kursen.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega