NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

SAFe® 6.0 DevOps Practitioner

Denna två dagars kurs ger dig en övergripande översikt för att förstå de DevOps-kompetenser som behövs för att accelerera leveranstiden genom att förbättra flödet av värde med kontinuerlig leverans.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter att ha deltagit på kursen har du förstått CALMR-tillvägagångssättet för DevOps och varför det är så viktigt att kunna förklara det för andra. Du har insett vikten av kontinuerlig integrering, kontinuerlig testning och är redo att tillämpa begreppen kontinuerlig säkerhet. Du kan kartlägga nuvarande release pipeline och mäta flödet av värde genom leveransledningen. Du kan också identifiera luckor och fördröjningar i flödet.

Efter kursen kan du även förbättra processerna att utforska kundbehov, utveckla, bygga, testa och göra deploy samt kontinuerligt distribuera till staging och produktionsmiljöer. Du kan också utföra en handlingsplan för DevOps-omvandling.

Sammanfattning

Kursen ska ska ge dig en förståelse för det fullständiga flödet av värde från kontinuerlig förbättring till kontinuerlig integration, kontinuerlig implementering och göra Deploy-on-Demand. Du kommer att undersöka SAFes CALMR (Kultur, Automation, Lean, Measure, Recover) -metod till DevOps, vilket bidrar till att skapa en kultur med delat ansvar för hela spektrumet av lösningsleverans. Det hjälper till att anpassa människor, processer och teknik över hela organisationen för att uppnå snabbare time-to-market.
Du kommer att få kartlägga nuvarande värdeflöde med hjälp av Pipeline från idé till slutprodukt och identifierar metoder som eliminerar flaskhalsar i leveransflöden.
Du kommer att få arbeta med verktyg de behöver för att implementera en genomförandeplan, förbättra sin leveransrörledning och den kunskap som de behöver för att stödja planen. Kursen förbereder dig också för den valfria SAFe® 5 DevOps Practitioner (SDP) certifieringsexamen. Training power by TGP - Scaled Agile Bronze Transformation Partner.
Deltagare av det agila release-tåget, Development Managers, Engineering Managers, Configuration Managers, Release Managers, Development Leads, Developers, UI/UX Developers, Infrastructure Architects, System Architects, Product Managers, Product Owners, System Administrators, DBAs, InfoSec, QA Managers,Testers, Release Train Engineers, Scrum Masters.
Kursen förbereder kursdeltagarna för SAFe 6 DevOps Practitioner (SDP) certifieringsexamen.

Tentamen genomförs på webben efter avslutad kurs och är på engelska. Den består av 45 flervalsfrågor och det krävs 73 % (33 av 45) för att klara tentamen.

Ett provförsök ingår som en del av kursavgiften om tentamen görs inom 30 dagar efter kursens slutförande.

Kursdeltagare behöver delta båda kursdagarna för att kunna genomföra tentamen.
- Studiebok ingår
- Förberedelse och behörighet att ta provet
- Ettårigt medlemskap i SAFe Community Platform Certifiering av slutförande
- SAFe DevOps Practitioner certifiering vid godkännande av examen

Introduktion av DevOps

Kartläggning och introduktion till Release och Continuous Delivery Pipeline

Utökad och förbättrad anpassning med Continuous Exploration

Ökad kvalitet med Continuous Integration

MinskaTime-To-Market med Continuous Deployment

Leverera affärsvärde med Deploy-On-Demand

Det krävs inga förkunskaper för att delta på kursen.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega