NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

SAFe® 6.0 for Architects - certifiering SAFe Architect

SAFe® for Architects förbereder dig som är system-, lösnings- och enterprisearkitekt att gemensamt planera för- och leverera affärsvärde. Efter utbildningen har du kunskaper att förbättra samarbetet och anpassningen till en Lean-Agil verksamhet genom att verka som en SAFe arkitekt.

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen SAFe® for Architects har du fått kunskaper om arkitektur enligt SAFes principer. Du kan anpassa arkitekturen efter affärsvärde samt utveckla och kommunicera arkitekturens vision och avsikt. Du vet hur man kan planera och ta fram en Architectural runway för att möjliggöra framgångsrika leveranser. Du kan också leda och coacha arkitekter och teammedlemmar under Program Increment (PI) samt leda en agil transformation.

Sammanfattning

Efter kursen SAFe® for Architects har du fått kunskaper om arkitektur enligt SAFes principer. Du kan anpassa arkitekturen efter affärsvärde samt utveckla och kommunicera arkitekturens vision och avsikt. Du vet hur man kan planera och ta fram en Architectural runway för att möjliggöra framgångsrika leveranser. Du kan också leda och coacha arkitekter och teammedlemmar under Program Increment (PI) samt leda en agil transformation. har du kunskaper att förbättra samarbetet och anpassningen till en Lean-Agil verksamhet genom att verka som en SAFe 5 arkitekt. Du får insikt i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till en Lean-Agil verksamhet och arbetssätt. SAFe® for Architects förbereder system-, lösnings- och enterprisearkitekter att aktivt delta i organisationen för att tillsammans med teamen leverera arkitekturlösningar. Training power by TGP - Scaled Agile Bronze Transformation Partner.
Kursen ger PDU-poäng och även Scrum Education Units (SEUs).
 
SAFe® for Architects är för dig som vill lära dig mer om rollen som system-, lösning- och enterprisearkitekt i ett Lean-Agilt företag. Kursen är också lämplig för dig som är erfaren mjukvaruutvecklare eller chef som tar arkitekturella beslut. Du kan också vara en produktledare som vill få en djupare inblick i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett Lean-Agilt företag och arbetssätt.
Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till SAFe Architect. Du har 30 dagar på dig att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett försök. Certifieringsprovet är webbaserat och är uppbyggt med flervalsfrågor. När du väl klarat av testet får du ett certifieringsbevis, tillgång till SAFe online community of practise med mera.

Exempel på Lean-Agile arkitektur

Arkitektur för DevOps och Release on Demand

Anpassa arkitekturen efter affärsvärdet

Utveckla Solution Vision, Solution Intent och Road Maps

Förbereda arkitekturen för Program Increment (PI) Planning

Koordinera arkitektur genom PI Planning

Stöd för kontinuerlig leverans under PI-execution

Stödja nya Strategic Themes och värdeflöden

Ledarskap som arkitekt under en Lean-Agile transformation

Du som deltar i kursen bör vara bekant med de agila principerna och praxis. Du måste även ha deltagit i minst en SAFe-kurs innan.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega