NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

SAFe® 6.0 for Teams - certifiering SAFe Practitioner

Kursen SAFe® for Teams lär upp team, som är en del av ett agilt releasetåg, hur man arbetar i en agil miljö med hjälp av Scrum, Kanban, och XP. Teamen kommer lära sig att bli agila team, bygga sin backlog, planera och utföra iterationer och program-inkrement.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter SAFe® for Teams kan du använda SAFe® för att skala Lean och Agil utveckling i ditt företag. Du har lärt känna ditt team och dess roll på det Agila release-tåget. Du kan även integrera och arbeta med andra team på tåget. Du kan planera och utföra iterationer samt planera programinkrement (PI).

Sammanfattning

SAFe® for Teams lär ut team som ingår i en Agile Release Train (ART) hur man arbetar i en agil miljö med Scrum, Kanban och XP. Teamen kommer att lära sig hur man blir agila, planera och genomföra iterationer. Agila team kommer att få lära sig om sin ART och deras roll i det. De får lära sig att planera och interagera effektivt med andra lag. Kursen förbereder team och teamledare för att driva en programökning (PI), inklusive alla möten på team- och programnivå med ett särskilt fokus på den kommande planeringsplanen. Att delta i kursen förbereder deltagarna att ta provet och bli certifierad SAFe® Practitioner (SP).
Training power by TGP - Scaled Agile Bronze Transformation Partner.
Kursen ger PDU-poäng och även Scrum Education Units (SEUs).
 
SAFe® for Teams vänder sig till dig som vill och kommer att börja med SAFe. När vi börjar med SAFe är det en viktig framgångsfaktor att alla deltagare i ett Agile Release Train har kunnat delta i en utbildning och fått träna på delarna i SAFe. Därför vänder sig den här kursen till alla medlemmar i ett nytt ART som skall dra igång. Du har erfarenhet av att arbeta i organisationer som arbetar med system- eller produktutveckling och du har gärna tidigare erfarenhet av Agila arbetssätt och Scrum.
Utbildningen ingår certifiering till SAFe Pracitioner (SP), som genomförs som ett webbaserat certifieringstest inom 30 dagar från genomförd utbildning. Från kursen får du med dig dokumentation och instuderingsmaterial, och du har också tillgång till övningstest som hjälp under instuderingen.
När du väl klarat av testet får du ett certifieringsbevis, tillgång till SAFe online community of practise med mera.

Introduktion till Scaled Agile Framework

Förstå principerna bakom SAFe

Skapa ett agilt team

Arbeta i ett Agile Release Train och upplev en PI Planning

Planera sprintar

Arbeta i sprintar

Arbeta i ett Program Inkrement

Alla är välkomna att delta på kursen, oberoende av erfarenheter, men följande förkunskaper rekommenderas för de som avser genomföra provet för SAFe® Practitioner: Flera års erfarenheter inom systemutveckling: t ex test, verksamhetsanalys, produktägarskap eller projektledning.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega