NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

SharePoint för administratörer och redaktörer

Under kursen SharePoint för administratörer och redaktörer får du lära dig att axla rollen som SharePoint administratör eller redaktör. Vi går igenom hur du styr behörigheter och hur du utformar webbplatserna så de blir relevanta för medarbetare såväl som kunder, t ex ett intranät.

Översikt

 13 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter kursen SharePoint för administratörer och redaktörer kan du skapa och administrera webbplatser i SharePoint, exempelvis ett intranät. Du vet hur man skapar dokumentbibliotek med egendefinierad metadata och mallar, du kan designa olika typer av webbplatser och styra behörigheterna på dem.

Sammanfattning

SharePoint är ett universalverktyg för att åskådliggöra och tillgängliggöra all information i företaget. SharePoint består av olika webbplatser. En webbplats kan se ut på helt olika sätt, beroende på vad den ska användas som. Exempel på användningsområden är samarbetsplats, ärendehantering, Business Intelligence, nyhetssidor etc.
Som i alla informationssystem är resultatet helt beroende av att: Relevant information finns i systemet och är sökbar. Information ses av alla som är behöriga att se den. Informationen uppdateras kontinuerligt.
Under kursen SharePoint för administratörer och redaktörer får du lära dig hur du axlar rollen som SharePoint administratör eller redaktör. Du får lära dig hur du styr behörighet till information på webbplatser samt hur du utformar webbplatserna så de blir relevanta och intressanta för medarbetarna i organisationen. Tack vare kursdokumentationen och övningarna som ingår i kursen kommer du att kunna börja administrera webbplatser direkt efter avslutad kurs.
För dig som arbetar / ska arbeta som användare av SharePoint rekommenderar vi kursen "SharePoint för användare".
Alla som behöver kunna utforma och administrera webbplatser och intranät i SharePoint, eller som vill få en fördjupad kunskap över möjligheterna i SharePoint.

Arbeta med listor

 • Uppgifter
 • Kalender
 • Anpassade listor
 • Framhävda länkar
 • Ärendehantering
 • Enkäter
 • Skapa och använda vyer

Arbeta med dokumentbibliotek

 • Versionshantering
 • In/utcheckning
 • Mallar och metadata
 • Skapa och använda vyer
 • Arbetsflöden

Behörigheter

 • Lägga till och ta bort medlemmar
 • Olika behörighetsnivåer
 • Skapa egna grupper

Webbdelar

 • Webbdelar för listor och bibliotek
 • Newsfeed
 • Webbplatsanvändare
 • Excel Webb Access
 • Målgruppsstyra innehållet i webbdelar
Kursen innehåller övningar där deltagarna får arbeta på egna SharePoint-webbplatser och med dokumenthantering och arbetsflöden. Övningarna visar hur SharePoint fungerar med olika perspektiv: som användare där man hanterar dokument med versioner och arbetsflöden, som redaktör där man utformar webbplatser och dokumentbibliotek efter gruppens behov, och som administratör där man hanterar behörigheter.
Allmänna kunskaper inom IT-området underlättar förståelse.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 13 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?