NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Introduktion till SQL

Nästan alla IT-system som utvecklas idag baseras på att information lagras och i viss mån bearbetas i relationsdatabaser. Denna introduktionskurs till SQL ger dig kunskap om den viktigaste tekniken vid all typ av databearbetning.

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Introduktion till SQL har du erhållit god kännedom om SQL och dess användningsmöjligheter idag och i framtiden. Som datoranvändare kan du kunna utnyttja SQL för att definiera och hämta rapporter från databassystem.

Sammanfattning

SQL (Structured Query Language) är det generella kommando- och programmeringsspråk med vars hjälp man på ett standardiserat sätt kan kommunicera med de flesta relationsdatabaser. Nästan alla IT-system som utvecklas idag baseras på att information lagras och i viss mån bearbetas i relationsdatabaser. Därför är SQL den enskilt viktigaste tekniken vid all typ av databearbetning idag.
Kursmaterialet till denna intressanta och mycket uppskattade endagskurs är helt på svenska, framtaget av kursläraren och baserad på lärarens erfarenheter. Kursen är enbart en teoretiskt lagd kurs och lägger grunden till vidarutbildning inom ämnet.
För vidareutbildning inom ämnet: Informationsbehandling med SQL - Grundkurs
Introduktion till SQL riktar sig till dig som vill se vad man kan göra med SQL. Kursen är lämplig för: konsultinköpare, beställare och projektledare.

Historien bakom SQL

 • Inledning
 • Vad är en databas?
 • Relationsteorin
 • När blev det SQL?
 • När blev SQL en standard?
 • Varför ska man ha en standard?

Hur definieras en relationsdatabas

 • Vad är en relationsdatabas?
 • Hur lagras informationen i en relationsdatabas?
 • Exempel på information i en relationsdatabas
 • Läsa i tabeller
 • Relationer
 • Egenskaper - kolumner
 • Tabeller

Hur söker man i tabeller?

 • Sökning i tabeller (queries)
 • Användning av vyer
 • Hur är SQL-syntaxen tänkt att fungera?
 • Projektioner och restriktioner
 • Hur kan olika villkor formuleras?
 • Genomgång av predikat
 • Att göra matematiska beräkningar
 • Sammanslagning av fält
 • Where-satser
 • OR och AND - vilkorssatser
 • Vad är evalueringsordning?
 • Hur definierar man en mängd?
 • Kombinerade frågor - Union
 • Sortering - Order By
 • Funktioner i SQL
 • Delsummering - Group By
 • Skalära funktioner
 • Select-satsen och Alias-begreppet
 • Join-villkoret
 • Exists
 • NULL
 • Vyer

Hur ändrar man data?

 • Att lägga till data i en tabell - Insert
 • Att förändra data - Update
 • Att radera data - Delete

Hur används SQL idag och i morgon?

 • Applikationer
 • Stordatorer
 • Client/Server och Internet
Under kursen Introduktion till SQL genomförs, under lärarens ledning, flera kortare övningar i hur man arbetar med SQL-databaser. OBS! Övningarna är ej hands-on framför egen dator på denna kurs.
Allmänna kunskaper om IT-system är en fördel. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?