NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Stakeholder Management and Project Communication

I denna kurs får du lära dig att skapa och använda en kommunikationsplan - ett verktyg som kompletterar projektplanen. Vi går igenom hur man identifierar projektets intressenter och hur man kommunicerar för att nå önskad effekt.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

I den här kursen får du lära dig att leda framgångsrika projekt genom att kommunicera på rätt sätt. Med genomtänkt kommunikation leder du projektet mot önskat resultat. Du får bland annat verktyg för att identifiera projektets intressenter och bygga förtroendefulla relationer till dem. Efter avslutad kurs har du en färdig plan med kommunikationsaktiviteter som du kan börja använda direkt.

Sammanfattning

Det är lätt att misslyckas med projekt. Några vanliga problem är att engagemanget i projektgruppen är lågt, och projektdeltagarna ägnar sig åt det de vill göra istället för det som de borde göra. De som ska ta emot projektet har höga förväntningar och blir besvikna när de ser resultatet. Eller så motarbetas projektet och du får varken det stöd eller de beslut du behöver. Dessutom förändras omvärlden i en rasande fart, det som var sant igår gäller inte idag.
Alla dessa problem kan förebyggas, eller åtminstone mildras, med genomtänkt kommunikation. När kommunikationen fungerar är projektets intressenter kunniga, engagerade och förstår sin roll för att projektet ska lyckas. Alla projektdeltagare vet vad de ska göra och när - och framför allt varför. När du kommunicerar på rätt sätt blir resan mot målet smidigare, även i motgångar då projektet till exempel avviker från planen.
I denna kurs får du lära dig att skapa och använda en kommunikationsplan - ett kraftfullt verktyg som kompletterar projektplanen. Vi går igenom hur man identifierar projektets intressenter och hur man kommunicerar med dem för att nå önskad effekt.
Under kursen går vi igenom en modell för kommunikationsplanering som du direkt kan applicera på dina egna planerade eller pågående projekt, eller på ett fiktivt case. Efter avslutad kurs har du en kommunikationsplan med aktiviteter som du kan infoga i en projektplan.
Kursen vänder sig till dig som arbetar i projekt, i en uppstartsfas eller ett pågående projekt. Du är projektdeltagare eller projektledare.
Kursdokumentation ingår i form av åhörarkopior, mall för kommunikationsplan samt checklistor.

Kommunikationens grunder

 • Grundläggande kommunikationsteori
 • Modell för kommunikationsprocessen

Kommunikationens roll i projektet

 • Nyttan med kommunikation i projekt
 • Analysera, planera, genomföra och följa upp

Så här skapar du projektets kommunikationsplan steg för steg:

 • 1. Kartlägga intressenter
  • Vilka intressenter påverkas av projektet?
  • Analysera intressenternas behov
  • Prioritera intressenter: intressentkartan
 • 2. Formulera kommunikationsmål
  • Effektmål och projektmål
  • Nuläge – önskat läge. Vilka gap ska kommunikationen stänga?
  • Vad ska intressenterna veta, tycka och göra?
  • Välja kommunikationsstrategi: ambitionstrappan för kommunikation
 • 3. Välja kommunikationskanaler
  • Välja rätt kanaler för att få effekt
  • För- och nackdelar med olika kommunikationskanaler så som möten, nyhetsbrev, intranät etc
 • 4. Formulera budskap
  • Formulera budskap som når in till mottagarna.
 • 5. Planera kommunikationsinsatser
  • Vilka aktiviteter ska jag genomföra och när?
 • 6. Följa upp resultatet
  • Uppnår jag kommunikationsmålen eller behöver jag göra något annorlunda?

Verktygslåda för kommunikation

 • Storytelling
 • Effektiva möten med dialog

Förändring

 • Alla projekt innebär att människor behöver förstå och acceptera någon typ av förändring.
 • Struktur och kultur – en modell för att förstå och hantera förändring.

Sammanfattning och avslutning

Kursen varvar teoriavsnitt med gruppdiskussioner, reflektioner och övningar.
Inga förkunskaper krävs för kursen.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega