NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Målstyrning och Strategiplanering

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen har du med dig värdefulla, strategiska verktyg och metoder som kan ta ditt team eller ditt företag till nästa framgångsnivå. Du kommer att lära dig hur man åstadkommer ett spårbart sammanhang i hela kedjan från mål till vardagsaktiviteter, samt att prioritera och ta det viktigaste först. Dessa uppgifter förenklas av utbildningens arbetsmodell för strategiarbete som hjälper dig att leda strategiprocessens alla steg, ställa de rätta kritiska frågorna, sammanfatta, bygga konsensus kring resultat etc.

Sammanfattning

Har du undrat hur du ska lägga upp en målstyrd strategiplan? Vet du inte vart du ska börja för att få en konkret strategi och utvecklingsplan för dina affärsidéer? Då är detta kursen för dig.
Under denna kurs förmedlas ett praktisk verktyg för att få en tydlig strategi i vardagen. Ett konceptuellt verktyg som leder arbetet hela vägen från övergripande strategiska mål till enkla och påtagliga vardagsaktiviteter. Traditionella och moderna analytiska metoder kombineras med en syn där människan står i centrum. För varje arbetssteg presenteras konkreta verktyg som kan nyttjas i modellens olika processteg. Allt i syfte för att ge dig den bästa utgångspunkten för att öka kostnadseffektiviteten och öka verksamhetens effektivitet och vinst.
Vill du få hjälp med hur du kan öka verksamhetens vinst och fokus med hjälp av en strategiskt effektiv utveckling? Då är denna tvådagarskurs något för dig.
I kursen ingår boken ”Strategiarbetets grunder” som är skriven av kursledaren.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla nya eller förändrade verksamheter. Du kan arbeta som affärsutvecklare, verksamhetsledare, projektledare eller på något annat vis driva eller stödja utvecklings- och förändringsarbete.

Introduktion

 • Utveckling?
 • Strategi och verklighet
 • Affärs- och verksamhetsarkitektur

Strategi

 • Förbättringsmöjligheter – Vilka möjligheter finns och varför ska de genomföras?
 • Vision – Affärsidé – Affärsplan
 • Mål och strategi

Verksamheten

 • Hur ska verksamhetens mål utformas?
 • Roller:
  • Kunden
  • Leverantören
  • Konkurrenter
 • Verksamhetsmodeller

Utformning av en plan för genomförande

 • Nuläge – Framtiden
 • Vilket Mål ska vi ha?
 • Hur ska delmålen se ut?
 • Vilka aktiviteter krävs för att målen ska uppnås?
 • Vilken taktik ska vi använda oss av för att lyckas med visionen och affärsidén?
 • Kommunikation – en viktig ingrediens för att lyckas
 • Vilka resurser är nödvändiga för att kunna genomföra affärsplanen?

Genomförande av affärsidén

 • Ledarskap i förändringsarbete
 • Vilka fallgropar finns det och hur undviker man dem?

Verktyg och metoder

 • Hur mäter vi om resultatet blev det som var målet?
 • Vilka aktiviteter bör man använda sig av?
 • Verktyg
 • Avvikelseanalys
 • Mätning av nyckelvariabler
 • Jämförelse av mätdata med måldata
 • Modifikationsplanering

Case Studies

 • Offentliga sektorn
 • Privata sektorn
Under kursen kommer du att få göra olika praktiska övningar där du tränar på de modeller och verktyg som tas upp under kursen.
Inga förkunskaper krävs
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega