NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Testtekniker för Agila Team

Föreställ dig att du minskar antalet testfall med ett par tiopotenser i bästa fall, utan att minska testkvaliteten nämnvärt! Testtekniker för Agila Team kan ge dig denna fördel!

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Du kommer efter kursen förstå vilka testtekniker som passar in i agila miljöer, vilka fördelar de ger och hur du kan omsätta dem i praktiken. Den större delen av av kursen bygger på praktiska moment där du får möjlighet att omsätta din nyvunna teoretiska kunskap i praktiken genom realistiska övningar.

Sammanfattning

Antalet möjliga testfall ökar exponentiellt allt eftersom systemen blir mer komplexa. Föreställ dig att du minskar antalet testfall med ett par tiopotenser i bästa fall, utan att minska testkvaliteten nämnvärt! Testtekniker för Agila Team kan ge dig denna fördel! Kursen fokuserar på praktiska moment där du övar att använda dig av olika testtekniker. Du kommer lära dig bedriva test på ett effektivare sätt, strukturera ditt testande och hitta fler defekter på kortare tid. Om du arbetar som verksamhets- eller kravutvecklare ger dig kursen insikter om hur du kan skriva testbara krav, så testare och programerare enklare kan definiera sina testfall.
 
Kursen riktar sig till dig som idag arbetar i eller nära ett agilt team. Både testare och programmerare har stor nytta av kursen, men även intressenter utanför teamet, speciellt verksamhetsanalytiker och kravhanterare.
För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen är det bra om du har grundläggande erfarenhet av att arbeta i en agil miljö.
Kursen genomförs på svenska. Kursmaterial inklusive övningar är på engelska.

Syntax analysis

Control-flow analysis

Data-flow analysis

Code standards

Security analysis

McCabe’s complexity index

Nesting levels

Decision table testing

State transition testing

A-TDD

Statement testing

Decision testing

Grundläggande erfarenhet av att arbeta i en agil miljö.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega