NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Usability och Gränssnittsdesign - Intensivkurs

I den här kursen lär du dig vad som bör styra ett gränssnitts utformning samt hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med användbarhetsaktiviteter under olika faser i ett utvecklingsprojekt eller i förvaltning.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter intensivkursen Usability och Gränssnittsdesign har du fått kunskaper i hur man med hjälp av användarcentrerad design utvecklar och förvaltar IT-system; hur ett ändamålsenligt gränssnitt bör utformas samt hur gränssnittets användbarhet kan testas. Du kommer ha fått en god inblick i begreppsvärlden kring usability design och user experience, samt hur vi människor rent beteendevetenskapligt fungerar i vår kontakt med gränssnitt.

Sammanfattning

Ett användargränssnitt är bra när vi inte tänker på det! Att arbeta med kontaktytor mellan människa och maskin är utmanande och utgör ofta en stor del av en applikation. Om inte användarna förstår och kan använda gränssnittet uppnås inte de effekter vi vill få ut. Intensivkursen Usability och Gränssnittsdesign presenterar vad som bör styra ett gränssnitts utformning samt hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med användbarhetsaktiviteter under olika faser i ett utvecklingsprojekt eller i förvaltning.
Många av exemplen i kursen rör webb- eller mobilgränssnitt, men det mesta av kursens innehåll är generellt och kan appliceras på alla typer av gränssnitt. Kursen består av teoretiska pass, då vi exempelvis lär oss om beteendevetenskapliga teorier kring hur vi som människor fungerar i vår interaktion med gränssnitt, samt praktiska pass då vi behandlar konkreta frågeställningar rörande design av gränssnitt. Ett viktigt moment i kursen behandlar även hur man i praktiken testar användbarheten hos ett gränssnitt. Vi genomför även flera övningar.
Du som vill skaffa dig kunskaper i att arbeta användarcentrerat för att utveckla och testa applikationer och gränssnitt. Intensivkursen Usability och Gränssnittsdesign är lämplig för dig som vill lära dig om gränssnittsdesign för att till exempel kunna ställa relevanta krav på ett webbdesignteam, ansvara för design av en ny applikation med ett grafiskt gränssnitt, eller vill lära dig hur man kan testa gränssnitt.

Introduktion

 • Vad innebär användbarhet (usability)?
 • Viktiga begrepp inom området
 • Vinster med att arbeta strukturerat med användbarhet

Människan

 • Beteendevetenskap och kognition
 • Hur fungerar våra sinnen i kontakt med gränssnitt
 • Hur människans minne fungerar, kan vi underlätta inlärning
 • Vad innebär beteendedesign?

Arbetsmetoder

 • Hur arbetar vi användarcentrerat för att utveckla en applikation?
 • Systemutvecklingsprocesser samt användarcentrerade metoder
 • Att genomföra en målgruppsanalys
 • Standarder inom området Usability Design

Gränssnittsdesign

 • Olika områden inom gränssnittsdesign; informationsdesign, interaktionsdesign, grafisk design
 • User experience (UX)
 • Tillgänglighet och design av gränssnitt för människor med funktionsnedsättningar

Struktur och navigering

 • Informationsarkitektur; att skapa en logisk och lämplig struktur
 • Hur bör navigationen utformas så att användarna kan hitta det dom söker?
 • Att designa en sida som fungerar

Grafiska verktyg

 • Grafisk design av sidor, text och funktioner i applikationer
 • Att presentera text på skärm så att den fyller sitt syfte
 • Hur bör färger, bilder och ikoner användas

Testning av användbarhet

 • När och hur testar man användbarhet?
 • Genomgång av olika testmetoder och deras för- och nackdelar
 • Vilket resultat kan strukturerade användbarhetstester förväntas ge?

Praktiska övningar

 • Att genomföra en målgruppsanalys
 • Att skapa en informationsstruktur baserad på målgruppens behov
 • Scenariobaserat användartest (”Think aloud”)

Sammanfattning och avslutning

Du bör ha intresse samt vana av att hantera och arbeta med gränssnitt, i t.ex. roller som projektledare, beställare, utvecklare, testare, eller designer.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Kursbilder
UX
UX

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?