NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Utvecklingssamtalet för dig som ledare – en medveten strategi för ökad arbetsglädje & resultat

Många chefer och ledare har inte fått de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra kraftfulla utvecklingssamtal med sina medarbetare. Syftet med den här heldagen är att belysa utvecklingssamtalet utifrån olika perspektiv samt ge förslag på strategier att använda både före, under samt efter utvecklingssamtalet. Med rätt förutsättningar kan utvecklingssamtalet bli en grogrund för att uppnå ökad arbetsglädje och goda resultat i ditt team. 

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Under den här heldagen får du olika verktyg för genomförandet av dina utvecklingssamtal. Vi lägger även stor vikt vid att titta på vilka steg som kan vara framgångsrika att lägga tid på innan och efter själva genomförandet. På eftermiddagen ligger fokus vid ett antal kärnkompetenser som är en förutsättning för att skapa utveckling under hela verksamhetsåret.

Sammanfattning

Utvecklingssamtalet är ofta en obligatorisk arbetsuppgift i rollen som chef och ledare. Spännvidden i organisationer kopplat till meningsfullhet och genomförande är stor. För att utvecklingssamtalet ska bli utvecklande såväl när det genomförs som över hela året behöver det finnas tid och förutsättningar att genomföra det på ett framgångsrikt sätt.
Utvecklingssamtalet kan delas upp i ett före, under och efter. I en tid när tempot och arbetsbelastningen ofta är hög finns risken att det framförallt blir fokus på själva genomförandet trots att de andra två delarna är oerhört viktiga för att önskad och medveten utveckling över året sker.
Den här kursen lägger stort fokus vid att ge utvecklingssamtalet den tyngd det förtjänar och lyfter fram ett antal strategier för att göra utvecklingssamtalet utvecklande.
 
Chefer, projektledare och andra personer med ledande funktioner som håller i utvecklingssamtal på arbetsplatsen.

.

Förmiddag

 • Utvecklingssamtalet – en introduktion
 • Årshjulet
 • Syftet med utvecklingssamtalet
 • Förarbete (chefens & medarbetarens)
 • Genomförande (hur göra utvecklingssamtalet utvecklande)
 • Efterarbete - vems ansvar?
 • Uppföljning över året

Eftermiddag

 • Att skapa och behålla engagemang över året
 • Sorterad feedback - en modell för framgång
 • Det coachande ledarskapet
 • Att hantera svåra samtal
 • Reflektion och nästa steg
 • Avslut
Kursen varvas med teori och praktiska övningar baserat från deltagarnas egna case.

 Lärare

Caroline Wiklund
Caroline har lång erfarenhet av att jobba som coach, ledarutvecklare och utbildare. Hon har de senaste femton åren jobbat med processledning och ledarutveckling på grupp- och individnivå inom privat tjänstemannasektor. Hon har jobbat med medarbetare från alla slags organisationer, från multinationella företag till mindre ideella verksamheter. Hon utbildar regelbundet i ämnen så som medvetet ledarskap, framgångsrik kommunikation, möteskultur, svåra samtal och stresshantering. Caroline har under åren genomgått flertalet längre utbildningar inom bland annat coachning, kommunikation- och förändringledning, konflikthantering, facilitering samt till stress- och avspänningspedagog.
Inga förkunskaper krävs
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega