NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Webinars & Digitala möten - Intensivkurs

Efter kursen Webinars & Digitala möten har du förståelse för vad som krävs i förberedelser för att webinarier och möten med blandad digital teknik ska bli effektiva.

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter Webinars & Digitala möten har du förståelse för vad som krävs i förberedelser för att webinarier och möten med blandad digital teknik ska bli effektiva. Du kommer känna till några av de viktigaste metoderna för att skapa digitala mötesplatser och konferenser som leder till resultat. Du har lärt dig metoder som skapar engagemang, interaktion och optimerar din presentation i webkamera. Du får kunskap om några av de vanligaste tekniska lösningarna på marknaden och deras för- och nackdelar.

Sammanfattning

Allt fler möten sker i dag på distans. Av både organisatoriska, ekonomiska och hållbarhetsskäl kan vi inte alltid mötas öga mot öga. Med hjälp av tekniken kan vi se till att våra möten blir lika bra eller bättre än om vi sågs i verkligheten. Men vi behöver veta vad som krävs!
Allt mer används också webinarier som forum för kunskapsöverföring och interaktion med medarbetare och kunder. För att upplevelsen ska bli den man önskar behöver man naturligtvis se till att tekniken fungerar, men inte bara det. Den här utbildningen fokuserar på hur vi skapar värde med våra digitala möten och med våra webinarier. Vi behöver ha tänkt igenom vad deltagarna ska få med sig, på vilket sätt de kan interagera och hur vi bäst skapar förståelse, resultat och engagemang. Vi tittar också på vad man kan göra för att bli tydlig och intressant när man presenterar framför kameran.
Webinars & Digitala möten ger dig metoder för och övning i att bli en skicklig mötesledare via teknik. Kursen är inte kopplad till ett specifikt system eller programvara. Vi fokuserar på hur vi uppnår bästa resultat med mötes- eller webinariedeltagarna med den specifika förutsättningen att vi inte är på samma plats. Under utbildningsdagen går vi igenom metoder och övar genom att vara uppkopplade i olika rum med hjälp av olika tekniska lösningar.
Kursen fokuserar på hur vi leder och interagerar i möten och webinarier via digital teknik. Det är inte en utbildning i någon specifik teknik eller programvara. Dagen kommer innehålla övningar, diskussioner , tips och fakta.
Mötesledare för digitala möten. Tex medarbetare i (och ledare för) regionala eller globala team. För dig som själv håller i webinarier eller som stöttar andra i detta arbete.

Verktyg för att skapa effektivitet och engagemang i möte

 • Utmaningar med virtuella möten och tips för att förebygga.
 • Före mötet: Vikten av förberedelser både för mötesledare och deltagare
 • Viktiga skillnader mellan ”vanliga” möten och digitala möten.
 • Hur vi skapar tydlighet kring agenda och förberedelser.
 • Spelregler i det virtuella mötet – en förutsättning för effektivitet.
 • Hur vi säkrar att beslut blir fattade och leder till handling.
 • Mallar som förenklar och förtydligar
 • Metoder för att säkra att alla bidrar till mötet.
 • Frågeteknik och hantering av muteknapp
 • Att kompensera för bristen på socialt samspel – digital fika och check in

Verktyg för att skapa lärande och interaktion i webinarier

 • Hjälpmedel i form av t tex powerpoint – hur ska de utformas?
 • Hur jag presenterar i videokameran
 • Välj nivå på interaktionen utifrån ställda mål.
 • Verktyg för interaktion.
 • Hur förbereda publiken så att de får bästa upplevelsen? Skapa checklista som stöd.
 • Vad behöver jag tänka på vad gäller kroppsspråk, mimik och kläder?
 • Tips om hur du formulerar ditt budskap och skapar tydlighet i framförandet.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega