NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Workshops och Arbetsmöten - Ledning och genomförande

Kursen Workshops och Arbetsmöten ger dig verktygen för att leverera kreativa och strukturerade möten som är användbara för alla typer av organisationer och företag.

Översikt

 14 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Kursen Workshops och Arbetsmöten ger dig kunskaper och nya färdigheter i att leda och planera möten. Du kommer att bli bättre på att leda en grupp mötesdeltagare mot förväntat resultat. Du kommer att kunna tillämpa flera kraftfulla verktyg och tekniker som skapar delaktighet bland mötesdeltagarna. Du har även fått kunskap i att använda frågor som hjälper gruppen att hitta svar och skapar förtroende för dig som mötesledare från att du inleder mötet till mötets slut.

Sammanfattning

Workshops/arbetsmöten kan användas i många situationer, t ex när ni ska införa nya arbetssätt, bygga eller utveckla processer, ta in idéer och förslag från många medarbetare, lösa problem med mera. I utbildningen får du veta och öva på hur du planerar och genomför ett strukturerat möte som når resultat och engagerar deltagarna. Du kommer att ha möjlighet att få ställa specifika frågor utifrån din verksamhet och att reflektera med andra kursdeltagare. Du kommer att öva och pröva nya metoder.
Workshops och Arbetsmöten vänder sig till dig som behöver fungerande verktyg och tekniker för att åstadkomma effektiva och strukturerade möten och workshops som skapar resultat, användbara för alla typer av organisationer. Detta är en grundkurs som ger dig verktyg för att bli en tydlig och engagerande ledare som kan tillämpa olika metoder för att skapa variation och dynamik i dina möten.

Utbildningen passar dig som leder arbetsmöten och workshops i din vardag, kanske i rollen som projektledare, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, specialist, gruppledare eller chef.

Du har sedan möjlighet att fördjupa dina kunskaper i påbyggnadskursen i facilitering.

Att leda workshops och arbetsmöten

 • Mötesledarens roll och ansvar
 • Sätta spelregler som en del av ledarskapet
 • Skapa struktur för gruppens samspel

Planera, genomföra och följa upp workshops/arbetsmöten

 • Checklista till hjälp i dina förberedelser
 • Mötets syfte, mål och förväntade resultat
 • Välja de verktyg som passar bäst för uppgiften
 • Mötesrummet, irl eller digitalt- praktiska förutsättningar för ett lyckat resultat
 • Frågor som väcker intresse och driver mötet framåt
 • Tekniker för att hjälpa gruppen att fatta rätt beslut
 • Utvärdering av mötet - nödvändigt om mötena ska bli allt bättre

Verktyg och metoder. Ytterligare metodval anpassas efter deltagarnas behov

 • Frågeteknik, vad ska jag fråga och när?
 • Brainstorming i små och stora grupper
 • Bikupan som får fart på engagemanget
 • Gruppindelning får alla att komma till tals
 • Prioritering och vägen mot beslut
 • Gallerivandringen, ett smart sätt att hantera stora grupper
 • Synergigruppen, när flera frågor ska tacklas i en större grupp
 • Tips om olika digitala redskap
I kursen används praktiska övningar varvade med teori. Du får lära dig flera verktyg och tekniker som är vanliga vid workshops och arbetsmöten. Du kommer att öva på både att planera och genomföra delar av en workshop.
Inga speciella förkunskaper krävs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 14 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?