startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Att leda när grupprelationerna är komplexa


Din förmåga att leda grupper i möten behöver ständigt förbättras. När grupprelationerna är komplexa ska du kunna ge struktur i samspelet för att få de bästa idéerna från var och en. Med ditt ledarskap skapar du förtroende framför varje grupp.

Utvecklade färdigheter att leda grupper får du genom teoretiska kunskaper i gruppdynamik och genom användning av processverktyg som skapar delaktighet i mötet.

GrupprelationerFör att bättre förstå vilka utmaningar du står inför kan möten med likartade samtalsformer delas in i fyra kategorier (se diagrammet). Att ”Bygga relationer” har mer komplexa grupprelationer än möten som hör till ”Planering” är lätt att förstå. Din utmaning i relationsbyggandet är att skapa en strukturerad dialog som leder till enighet kring slutsatserna från samtalet. Vid planering är din utmaning att skapa en struktur i beslutsfattandet, där alla är med och bidrar till ett resultat, som var och en står bakom. ”Problemlösning” omfattar allt som kan få oönskade konsekvenser för verksamheten. Här är din utmaning att på bästa sätt kunna utnyttja gruppens och verktygens samlade potential. Även om informationsmöten är mindre komplexa ska du med ditt ledarskap skapa förtroende framför gruppen.


Krister Forsberg

Krister Forsberg

Krister håller följande kurser på NFI:

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten
Intensivkurs i mötesfacilitering för chefer och gruppledare
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss