NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Från Krav till System 2023 - Konferens

Quality Hotel Globe, Stockholm, 25-26 april 2023

Äntligen är årets största konferens inom krav och kravhantering tillbaka för 15:e året! Konferensen har med drygt 3000 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.

Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet krav och kravhantering av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen. Vi skickar länken till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Konferensen vänder sig till beslutsfattare, beställare av IT-system, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare, testledare, testare, systemutvecklare med flera.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall (at) nfi.se

Program

Dag 1: 25 apr 2023


08.30 Registrering - kaffe och smörgås

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.40
 • Så, du har bestämt dig. Det är dags för ett system!
 • Hur kan ”Request for Information”-arbete göras smartare
 • Går det att lita på en leverantör
 • Har alltid kunden rätt
 • Hur har nya licensmodeller påverkat styrkebalansen mellan leverantör och kund
 • Hur uppnår man verkligt förtroende i en affärssituation
 • Exempel och tips från båda sidor av staketet
Roger Thyrell, Siemens Digital Industries Software

10.30 Kaffepaus

10.55
 • I den agila kravvärden så utvecklas krav medan utvecklingsresan pågår, men det finns behov av att tänka på helheten
 • Om man inte gör detta så blir möjligen kunden nöjd med sin funktionalitet, men det finns mer att tänka på
 • Uppdraget som kravställare har en gräns och vad innebär detta egentligen
 • Hur ska ni som team ta om Produktägarens mera långsiktiga behov av samordning och styrning
 • Exempel och lärdomar från verkligheten
Christer Fröling, The Reuse Company

11.35
 • CI/CD är ett hett ämne i många organisationer som försöker förbättra takten till time-to-market genom att möjliggöra kontinuerlig utveckling och inte arbeta i långdragna projekt.
 • Detta ses ofta som en del av "agile" och att bli mer effektiv med korta iterationer, teamoptimering och automatisering i till exempel kravhantering och test
 • Men vad innebär det egentligen att utveckla ”kontinuerligt och snabbt”
 • Är det alltid en bra idé
 • Hur vet man att en organisation är redo att arbeta med CI/CD
 • Praktiska exempel och fallgropar
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

12.30 Lunch

13.30
 • När ekonomin försämras och det blir tuffare blir attityden hos företagen snabbt att man ”Inte får misslyckas med projekten”.
 • Hur gör man då som PÄ, BA eller kravare för att få till en stabil och komplett kravbild
 • Hur slipper vi göra om saker flera gånger och ibland leverera system som inte kan användas
 • Vilken kravprocess ska vi använda för att lyckas
 • Exempel på effektiva kravprocesser som behövs samt flera kravområden som kvalitetskrav, leveranskrav, förvaltningbarhetskrav, tillgänglighetskrav m m
Pablo Garcia, Sharpness

14.15
 • Informationssäkerhet en fråga om att hantera affärs och verksamhetsrisker
 • Hur vet vi vilka risker vi utsätter oss för
 • Hur värderar vi och prioriterar riskerna
 • Vem, när och hur ställer vi krav på åtgärder
 • Olika typer av krav för att helt eliminera risken, minimera sannolikheten för risken eller att minimera konsekvensen om risken inträffar
Peter Pelle Larsson, Exsec

14.45 Kaffepaus

15.15
 • Hur jobbar man modellbaserat inom krav och produktutveckling
 • Varför upplever många det svårt att komma gång med modellbaserad produktutveckling
 • Vad är fördelar och nackdelar är det att arbeta med modellbaserad kravhantering
 • Konkreta exempel på att jobba modellbaserat i hela utvecklingskedjan men speciellt med fokus på krav.
 • Exempel och lärdomar från verkligheten
Ulf Söderholm, Brivalo

15.45
 • Kommunikation i arbetet med krav och test är en framgångsfaktor.
 • Det är många olika roller och intressenter inblandade i krav-/ och testarbetet. Vad har de för drivkrafter och motivation?
 • Eleonore delar med sig av erfarenhet och teori om kommunikation, samarbete och organisationskulturer.
 • Med lång erfarenhet av olika roller i olika IT-organisationer och IT-projekt kommer du att få höra om lyckade exempel och hinder på vägen.
Eleonore Hammare, Jonas Software

16.15 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 26 apr 2023


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • Systemen kanske är väl kravställda och kvalitetssäkrade, full koll på miljöerna, koden och testdata men hur är det med den riktiga mjukvaran
 • Ledarskapet, beteenden och kulturen inom kravbranschen
 • Den saknade länken i jakten på den optimerade kravspecifikationen
 • Elaborerande i tankarna om kravhantering ur ett ledarperspektiv
Daniel Andersson, Pensionsmyndigheten

10.00 Kaffepaus

10.25
 • Ibland kan vi veta och ibland kan vi inte...
 • Hur gör vi med kraven när vi inte kan veta allt på förhand?
 • Så att våra team kan lösa problem på ett bra sätt
Mattias Livré, Exemplify & Mats Kempe wow by kempe

11.10
 • En berättelse om hur du kan arbeta med effekter och värde för att skapa nya möjligheter för affären
 • Verktyg som ger kravare förutsättningar för ett agilt arbetssätt.
 • Strategier och tankesätt för ledande roller i eller kring systemutveckling.
Maja Ginsburg Duvstedt & Jonas Palm, MUM Consulting

12.00 Lunch

13.00
 • Kan och bör alla organisationer flytta till molnet
 • Vilka krav måste ställas på organisationen för att genomföra en molnresa
 • Jonas Hermansson beskriver vilka krav en modern molnarkitektur ställer på organisation och ledarskap, från en konceptuell synvinkel invävt medberättelse om ett praktiskt kundcase - ett projekt för en helt molnbaserad lösning för Digital Låssmed som han drev från start till produktion.
Jonas Hermansson, IT-huset

13.45
 • Hur en idé valideras, förfinas, utvecklas och blir till en tjänst som når hundra tusentals barn och hjälper dem bli bättre läsare
 • Hur en liten startup ändrar sig genom åren när man lär sig mer om sin omvärld
 • Prematur skalning och hur ont det kan göra att ha fel i sina antaganden
 • Hur vi jobbar distribuerat, agilt med tjänstedesign och utveckling med offentlig sektor som kund
Erik Alsmyr, Lexplore

14.30 Kaffepaus

15.00
 • En god frukost är viktigare än du tror! Vikten av att förstå användarna!
 • Vet du inte vart du ska gå är det rätt stor chans att du inte hamnar där du vill.
 • Fågel, fisk och mitt emellan. Viktigt att veta kring design av användargränssnitt.
 • Hönan eller ägget? Vad är krav och vad är lösning, i vilken ordning kommer dem och varför spelar det roll?
 • Framtidssäkra dig själv! Vad inom UX lockar dig och hur går du vidare
Torbjörn Ryber, Fearless Consulting

15.45
 • Det blir bara stjärnor när jag skall skriva in lösenordet
 • Hur deletar jag en jobbig kollega
 • Ett socialt liv - Var kan jag ladda ner det
 • Tryck valfri tangent för att fortsätta eller någon annan tangent för att avsluta
Ronn Elfors Lipsker, Qestit

16.15 Konferensdagen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Från Krav till System 2023 genomförs på Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, Arenaslingan 7, Stockholm. 08‑686 63 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Från Krav till System 2023 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 11950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Priserna som anges är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Roger Thyrell, Siemens Digital Industries Software
Roger jobbar hårt för att få sin omgivning att hålla med om att ett IT-system är ett stöd, inte en lösning i sig. Oftast i sin nordiska roll som Presales Solutions Consultant på Siemens Digital Industries Solutions i Mölndal. Han har investerat mer än tjugo år i att ta fram processförbättringar, mallar och tillvägagångssätt, bland annat för att se till att kunna leverera de system/applikationer och tjänster som IT annars förväntas uppfinna på egen hand. Exempel på branscher han jobbat inom är medicinteknik, forskning, kommunikation, försvars- och bilindustrin.

Christer Fröling, The Reuse Company
Christer är en senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med komplexa system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom systemutveckling och upphandling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt inom försvar- och läkemedelssektorerna och har lång erfarenhet av kravställning och systemutveckling i större projekt inom försvar och offentlig verksamhet.

Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Pablo Garcia, Sharpness
Pablo är en känd profil i IT-branschen, både nationellt och internationellt. Han har utbildat sedan 2001 och haft ett 40-tal uppdrag inom krav och test. Han under de senaste åren mestadels arbetat med effektivisering av utvecklingsteam. Pablo varvar utbildningar, konferenser och uppdrag. Han brinner starkt för ”Att göra rätt första gången” vilket han ofta argumenterar för.

Peter Pelle Larsson, Exsec
Pelle har arbetat i IT-Branschen sedan mitten av 80-talet. Han har operativ erfarenhet bl a som kravställare, systemutvecklare och IT-chef. De senaste 20 åren har dock fokus varit som företagsledare prallellt med att han som konsult drivit program och förändringsinitiativ inom flera branscher och inte minst inom outsourcing. Idag är han konsult och VD för det nystartade Informationssäkerhetsbolaget eXsec.

Ulf Söderholm, Brivalo
Ulf har en bakgrund som mjukvaruutvecklare men har de senaste 20 åren jobbat som linjechef, projektledare, testledare, kravhanterare och agil coach. Förutom att inneha olika nyckelroller Ulf också jobbat mycket med att ta fram och vidareutveckla processser och metoder för nyss nämnda områden. Ulf är en erfaren utbildare och har sedan 2004 utbildat över 1200 personer i projektledning, kravhantering, test och verifiering, konfigurations- och ändringshantering samt i olika utvecklings och förvaltningsmodeller såsom PROPS, PM3, RUP, Scrum, Lean, Kanban och SAFe.

Eleonore Hammare, Jonas Software
Eleonore Hammare är Nordiskt ansvarig VD på Jonas Software. Han har lång erfarenhet som chef och ledare i olika befattningar i privat näringsliv och i offentlig sektor. Hon har arbetat som COO, projektledare, it-chef/CIO, konsultchef, VD för konsultbolag, ingått i ledningsgrupper i stora företag samt har erfarenhet av styrelsearbete. I grunden har hon examen i systemvetenskap och examen i företagsekonomi. Eleonore har vidareutbildat sig löpande och när hon inte håller utbildningar arbetar hon som chef varvar med konsultuppdrag, skriver eller håller föredrag.

Daniel Andersson, Pensionsmyndigheten
Daniel är en erfaren chef inom IT-utveckling med en gedigen historia av att arbeta inom den privata sektorn såväl som den offentliga sektorn. Daniel arbetar idag som Head of IT på Pensionsmyndigheten och arbetar för att skapa Sveriges mest agila och jämställda myndighet. Daniel har stora kunskaper om Agil och digital strategi, Innovationsledning och Försäljning. Daniel har en MBA med inriktning på innovation från Handelshögskolan i Stockholm och en bachelor of Science från Kungliga Tekniska Högskolan.

Mats Kempe, wow by kempe
Mats är enterprise agile coach med stor erfarenhet i att coacha team, ledningsgrupper såväl som hela organisationer till förbättring och transformationer i både offentliga och privata verksamheter. Mats är även uppskattad utbildare inom Agile, DevOps och andra ramverk, samt föreläsare med bl.a flera tal på Agila Sverige och andra konferenser.

Mattias Livré, Exemplify
Mattias är agil coach, utbildare & föreläsare med tung erfarenhet av uppskalad agilitet hos både Spotify och större SAFe-initiativ i finanssektorn med starka kopplingar till DevOps. Mattias har även många år i bältet med mer klassiska arbetssätt såsom ITIL & projektkontor.

Jonas Palm, MUM Consulting
Jonas Palm är en erfaren coach och förändringsledare med bred kunskap inom affärs- och systemutveckling. Han har sina rötter inom krav och har arbetat i många ledande roller. Han hittar väldigt väl i den lean-agila verktygslådan. Jonas drivs av att utveckla samarbeten och lärande i organisationen för att ge konkret nytta. I en allt mer komplex värld blir samarbete den viktigaste nyckeln för att lyckas. Jonas älskar att hjälpa människor mot ett gemensamt mål genom att coacha, facilitera, vara mentor och utbildare.

Maja Ginsburg Duvstedt, MUM Consulting
Maja är en erfaren agil ledare, coach och förändringsledare med bred erfarenhet från olika roller, branscher och organisationer. Maja har sina rötter inom test, testledning och krav och har sedan provat på roller som bland annat förändringsledare, scrum master och produktägare. Maja brinner för att skapa och coacha motiverade och framgångsrika team där individer får växa och där samarbete och kommunikation får frodas.

Jonas Hermansson, IT-huset
Jonas har arbetat med ledarskap, krav och test i mer än 25 år. Numera brukar Jonas kalla sig kvalitetscoach och är specialiserad på agila transformationer, agila arbetssätt, ledarskap, förändringsledning, test/kravorganisation, test/kravstrategi och kravhantering, allt ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Jonas är även en uppskattad utbildare och föredragshållare.

Erik Alsmyr, Lexplore
Erik Alsmyr är CTO på det svenska produktbolaget Lexplore som med hjälp av eye tracking och artificiell intelligens bidrar till att göra världen till en bättre plats, en läsare i taget. Erik har under 20 år arbetat med att bygga digitala produkter och leda produktutvecklingsorganisationer inom allt ifrån life science, till ad-tech och nu på Lexplore inom ed-tech. De senaste 15 åren med den gemensamma nämnaren att bygga mjukvarutjänster för B2B och med en prenumerationsmodell.

Torbjörn Ryber, Fearless Consulting
Torbjörn jobbar till vardags med konsultarbete inom UX, krav och test, ofta i strategiska och ledande roller. Han är en entusiastisk problemlösare som tror på personlig kommunikation, nära samarbete och visuella metoder. Så ofta det finns tid över håller han utbildningar inom UX, presentationsteknik och test och föreläsningar både på konferenser och internt för företag. Senaste åren har han hållit UX-kurser i Havanna, Guadeloupe, Örebro, Tallinn och Stockholm. Kursmaterialet vidareutvecklas löpande genom nya insikter vid bokskrivande, kurser och aktuella projekt. Torbjörn har skrivit boken "Modern UX - Problemlösning i en komplex värld" som utgör en del av kursmaterialet.

Ronn Elfors Lipsker, Qestit
De senaste 20 åren har Ronn arbetat som konsult - och då mest inom kommunikation och ledarskap. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Ronn har en bakgrund som skådespelare och regissör och är en av de mest uppskattade föreläsarna på NFIs konferenser.