NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Inspirationsteknik- konsten att inspirera andra och sig själv

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter den här kursen kommer du att ha en god förmåga och medvetenhet om hur du förbereder och strukturerar innehållet i ditt manus/presentation för att det ska bli inspirerade. Du lär dig metoder om hur du kan behålla intresset hos en publik genom en hel presentation.
Du kommer att förstå en viktig aspekt nämligen att använda kontraster i din berättelse och förstå de grundläggande principerna när du planerar ditt framförande.
Det kan handla om att inspirera och väcka nyfikenhet och skapa intresse hos dina kunder, ditt team av kollegor, partners och andra som du jobbar med och träffar i din arbetsroll.

Sammanfattning

Hur inspirerar du andra och hur inspirerar man sig själv. Vill du också bli inspiratör? På samma sätt som manusförfattare behöver vi förstå grundläggande principer i struktur och dramaturgi för att använda dessa principer när vi planerar vår presentation så att den blir så intressant som möjligt. En manusförfattare ställer sig frågan; "Vad vill jag att publiken ska känna efter att ha sett filmen?" Detsamma bör en föredragshållare göra. Det är du som föredragshållare som skapar den känsla du vill att publiken ska ha efter att ha lyssnat på ditt föredrag/presentation. Många gånger har vi lyssnat på olika föredrag som varit fulla med kunskap men saknat förmågan att nå ut och att väcka intresse. Det här är en möjlighet att lära sig lägga till denna viktiga del utan att behöva bli mer karismatisk än du redan är. Kursen fokuserar inte på kroppsspråk men på det budskap som ska förmedlas. Kursen har sin utgångspunkt i dramaturgin.
 
Du som via presentationer, föredrag och samtal vill förbättra din förmåga att inspirera andra och bli en inspirerande ledare, kommunikatör eller coach.
Du som av och till håller föredrag men som vill bli skarpare på att nå ut med ditt budskap och fånga åhörarna med ditt budskap.

Att skapa en inspirerande presentation

 • Hur bedömer man en bra presentation
 • Hur påverkar dina idéer resultatet av uppgiften
 • Vad upplever du som problematiskt med presentationen
 • Hur får du åhöraren att bli attraherad av det du har att erbjuda, utan manipulation och olika trix.

Skapa struktur för inspirerade presentationer

 • Introduktion i dramatisk struktur och inspirationsteknik
 • Strukturera din presentation precis som professionella manusförfattare
 • Strukturera en presentation för att uppnå framgång
 • Hur uppnår du intresse och nyfikenhet hos åhörarna
 • Hur får man fram den information man vill förmedla
 • Vad vill du att åhöraren ska känna efter en presentation

Presentatören (Du) och innehållet

 • Hur skapar du ett första inspirerade intryck
 • Fokusera på din presentation- inte på dig själv
 • Fånga publiken utan att bli mer ”karismatisk” än du redan är
 • Ta fram din egen ”style” och personlighet som talare- utan att lägga tid på det
 • Hur separerar du dig från din roll som talare på samma sätt som en skådespelare är separerad från sin roll
 • Skådespelarteknik, rörelser och tajming
 • Varför ska fokus inte ligga på kroppsspråket för en uppnå en bra presentation
 • Varför det är viktigt att ta in omständigheter, yttre som inre, snarare än att låtsas som om de inte finns..
Kursen innehåller praktiska övningar där deltagaren tar utgångspunkt i sig själv och ur sin egen presentation.
Inga förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega