NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Att beställa, ta emot och acceptanstesta IT-system

Under denna tvådagarskurs lär du dig mycket om vad du som beställare, test- eller projektledare bör tänka på för att det system som beställts ska fungera som tänkt redan från början.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter genomgången kurs kommer du veta hur effektstyrning, kravställning och upphandling bör gå till. Dessutom ska du känna till grunderna inom test, ta fram acceptanskriterier, uppskatta omfattning för tester, organisera och utföra acceptanstest samt känna till metoder, hjälpmedel och standarder inom området.

Sammanfattning

Hur ofta har vi inte tvingats att ta i drift eller förvalta IT-system som inte fungerar? System som inte bara i sig kostat mycket utan dessutom förorsakar dyrbara driftstörningar. Genom att du som beställare i god tid tänker igenom vilka effekter du vill uppnå, vilka krav som leder till att önskad nytta uppstår kan du effektivare förmedla vad du vill ha och många tråkiga situationer kan undvikas! Förutom kravställning krävs ett löpande samarbete och en planerad acceptanstest och överlämning av både programvara och stöddokument. Detta innebär planering, förberedelser och genomförande av acceptanstest.
Under denna tvådagarskurs lär du dig mycket om vad du som beställare, test- eller projektledare bör tänka på för att det system som beställts ska fungera som tänkt redan från början.
Kursen vänder sig till beställare av system och programvaror, test- och projektledare på beställarsidan, berörda ledare inom verksamheten samt kvalitets- och förvaltningsansvariga.

Översikt

 • Grundbegrepp och ledstjärna för beställning av IT-system
 • Vilka steg ingår i testprocessen?
 • Hur bör utvecklings- och förvaltningsprocesserna se ut?
 • Hur samarbetar du effektivt med leverantörer?

Beställning

 • Hur använder man effektkartor vid en förstudie (Behovsanalys)?
 • Vad måste den som ska bygga systemet veta för att kunna göra dig nöjd?
 • Vad bör ingå i en kravspecifikation?
 • Vilka regler bör finnas för hur information i systemet ska behandlas?
 • Användningsfall, User stories, funktionskartor och dialogbeskrivningar: Hur beskriver man kraven bäst?
 • Vilka kriterier bör uppfyllas för godkännande?
 • Vad omfattar beställarrollen?
 • Vanliga fallgropar vid beställning

Kvalitetssäkring

 • Övergripande om kvalitetssäkring
 • Vad är ändamålsenlig kvalitet?
 • Hur säkrar man kvaliteten?
 • Vilka är de viktigaste aspekterna vid kvalitetssäkring?

Övergripande om test

 • Vilka roller finns i en testprocess?
 • Hur ser testorganisationen ut?
 • Vilka verktyg och hjälpmedel finns?
 • Vad menas med testmiljö?
 • Hur bör ansvaret vara fördelat under testfasen?
 • Hur lång tid tar det att genomföra tester?
 • Vilka olika testnivåer finns?
 • Hur använder man V-modellen vid test?
 • Hur påverkar Vattenfallsmodellen, Unified Process och Agila utvecklingsmetoder testarbetet?
 • Hur bör beställaren förhålla sig till testfasen?

Programtest, integrationstest och systemtest

 • Vad är syftet med varje test?
 • Hur omfattande bör varje test vara?
 • Vad har beställaren för funktion i varje test?
 • Hur följer man upp och rapporterar resultaten av test?
 • Vad innebär testtäckning?
 • Vilka testverktyg finns att tillgå?

Acceptanstest

 • Vad är syftet med acceptanstest?
 • Jämförelse med systemtest
 • Återkoppling till krav med spårbarhet
 • Hur designar man testfall?
 • Hur använder man testfalls- och testtäckningsmatriser?
 • Hur gör man urval av testdata?
 • Stickprov och prioriteringar
 • Vilka testverktyg och hjälpmedel finns att tillgå?
 • Vad ingår i en systemmottagning?
 • Hur genomför man versionshantering och felrapportering?
 • Uppföljning, rättning, omtestning
 • Hur vet man att man har testat tillräckligt?
 • Hur rapporterar man resultaten av acceptanstest?
 • Hur genomför man en produktionssättning?

Förvaltning

 • Vilka dokument bör upprättas?
 • Vad omfattar förvaltning?
 • Hur bör förvaltningsorganisationen vara uppbyggd?
 • Vilka roller bör ingå i ett förvaltningsuppdrag?
 • Hur inför man en stabil release och versionshantering?
 • Återanvändning av testunderlag
 • Hur genomförs förvaltning av testfall och testdata?
 • Testplanering, bastestmaterial
 • Testmiljö och testverktyg
 • Prioriteringar och kostnader

Sammanfattning

Under kursen genomförs flera övningar där deltagarna får öva på de olika delar som ingår i kursen.
Inga speciella förkunskaper krävs.

Relaterade kurser

 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega

Relaterade kurser