NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Agil kravhantering i praktiken

I kursen Agil kravhantering får du lära dig agila arbetssätt där du rustar dig och din organisation inför utmaningar som tex. kulturkrockar eller andra större omställningar. Vi går igenom praktiska användningsfall och typiska scenarion.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:00 till 16:00
Dag 2:  09:00 till 15:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Agil kravhantering har du fått kunskaper om hur man kan använda Agile och Lean som verktyg för att åstadkomma bättre kravhantering. De verktyg som diskuteras och tas upp har analys som huvudfokus samt hur man kopplar ihop syfte och mål med verksamhet, brukare/kunder samt tar fram krav som även tar hänsyn till interna aspekter som systemets evolution (underhåll) långsiktigt.

Sammanfattning

Agil kravhantering förenar begreppen och verktyg från Lean/Agile, Kravhantering, Organisationsförändring samt påverkan som mjukvarubaserade system/produkter/tjänster har på både utvecklingsorganisationen samt brukare/kund.
Kursens mål är att ge deltagarna en bra grund att stå på vad gäller Lean och Agilitet (med fokus på nästa generations Lean 2.0) men förankrar praktiska metoder i kravställning. Kravställning ses som ett sätt att analysera och göra konsekvensanalys samt planera för det som ska göras och/eller inkluderas i ett visst system. Hur kan man använda ett ”agilt” arbetssätt för att ta fram tillräckligt bra krav? Hur kan man använda Lean verktyg för att bli bättre på tjänste och produktutveckling både för interna stödsystem men även utåt vid leverans?
Vidare arbetar vi med att få en Lean/Agil helhetsvy av hur man går från mål och behov till konkreta krav, vilket förenar en organisation och drar full nytta av ”agilitet”.
Agil kravhantering vänder sig främst till dig som arbetar som kravställare, kravhanterare eller beställare av IT-system. Kursens breda upplägg gör att kursen är mycket lämplig även för dig som är testansvarig, systemutvecklare, programmerare och projektledare. Med fördel kan även chefer för verksamhetsutveckling samt utveckling dra stor nytta av perspektiven av process och organisationsförbättring genom Lean och värdebaserad förändring.

En bra grund

 • Värdebaserad utveckling
 • Lean och Agilt – från konsulthype till den verkliga potentialen
 • Lean och Agilt förutsätter bra kravhantering
 • Kravhanterarens roll i en agil/lean miljö
 • Att kunna skilja på VÄRDE samt SLÖSERI (Waste) löpande i organisationen

Hur arbetar vi med "agil" kravhantering

 • Kravhantering som agil möjliggörare
 • Förening av ledning till operativ verksamhet
 • Behovscentrerad analys
 • Praktiska metoder som GQM, VSM samt hur de kan maximeras
 • Hur mäter man det man behöver till skillnad från att mäta det man gjort
 • Fokus på icke-funktionella (kvalitets-) aspekter som ett ultraeffektivt verktyg för kravhantering för alla typer av system, produkter, tjänster eller upphandlingar
 • Ordning och reda i ”backlogs” – praktiska beprövade metoder
 • Från Strategi till konkreta krav
 • Att skriva krav: praktiska övningar med naturligt språk, use-cases, user-stories, scenarios och mer
 • Hur identifierar man intressenter på ett strukturerat sätt samt hur får man fram behov och krav, samt kravkällor utöver människor
Genom ett flertal praktiska övningar i grupp befästs dina kunskaper i agil kravhantering
Du bör ha allmänna kunskaper kring IT och grundläggande förståelse eller erfarenhet av kravhantering av IT-system.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?