NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Avtal inom IT-projekt - Intensivkurs

Många IT-projekt försenas, fördyras och i sämsta fall läggs projektet ner på grund av att det beställda systemet inte kan sättas i produktion. Här får du lära dig hur man formulerar avtal för att undvika fallgroparna

Översikt

 7 550 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen Avtal inom IT-projekt har du fått en förståelse för avtalsperspektivet vid en IT-projektupphandling och hur man sätter förebyggande åtgärder redan på avtalsstadiet.

Sammanfattning

Många IT-projektupphandlingar misslyckas redan på förhandlingsstadiet, vilket visar sig först i ett senare skede när det är för sent att korrigera avtalet utan att extra kostnader och eller förseningar uppkommer. Viktiga aspekter förbises ofta i avtal som i sin tur kan leda till förseningar, fördyringar och i värsta fall att projekt får läggas ner. Projekt kan misslyckas av många anledningar och förebyggande åtgärder redan på avtalsstadiet kan vara en framgångsfaktor för att undvika en rad fallgropar. Under alla omständigheter bör parterna vara medvetna om riskerna. Under kursen kommer vi att titta på autentiska fall, bland annat analyserar vi ett rättsfall från Svea hovrätt. Genom detta skapar vi en förståelse för hur domstolar resonerar när ett misslyckat projekt leder till en tvist i domstol. Vi kommer även att – utifrån ett verkligt fall från Högsta domstolen – gå igenom och diskutera vikten av att uttrycka sig tydligt.
 
Alla som kommer i kontakt med IT-projektupphandlingar såväl på leverantörs – som beställarsidan.

Den nya AI-förordningen. Vi går översiktligt igenom det legala ramverket avseende AI som beräknas bli klart under 2024 och vilken verkan förordningen kan ha på bl.a IT projekt.

Ska man använda sig av standardavtal framtagna av intresseorganisationer?

Hur strukturerar man ett IT projektavtal?

När ska man ”dra i snöret”?

Vem kan ändra på vad i ett signerat avtal?

Tvistelösningsmodeller.

Vilka möjligheter finns att komma ur ett IT-projekt.

Vem äger vad i det resultat som skapas i ett IT-projekt.

Spelar det någon roll om projektet är agilt eller vattenfall.

När är extern expertis lämplig.

Vi kommer även att beröra agila projekt, licenser, ändringshantering, acceptanstester och påföljdssystemet mm.

Under kursen Avtal och IT-projekt i praktiken kommer vi att diskutera teori med diskussioner och ett par gruppövningar.
Inga förkunskaper behövs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?