startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

31 aug - 2 sep
12-14 okt
16-18 nov
2023
11-13 jan
13-15 mars
24-26 apr
19-21 juni
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  3 dagar

Pris:  17950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Programmering > Grundkurs i C# och .NET Framework

Grundkurs i C# och .NET Framework

I denna kurs får du lära dig programmeringsspråket C# (CSharp), som är det naturliga valet för utveckling av applikationer i .NET-miljön. C# förenar styrkan hos C/C++ med det enkla uttryckssättet hos Visual Basic.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
31 aug - 2 sep
12-14 okt
16-18 nov
2023
11-13 jan
13-15 mars
24-26 apr
19-21 juni
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  3 dagar
Pris:  17950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

I Grundkurs i C# och .NET Framework får du lära dig hur språket C# fungerar samt hur kodning, felsökning och kompilering fungerar i utvecklingsverktyget Visual Studio. Vidare kommer du få en inblick i .NET Framework samt förstå hur ramverket kan användas i egna applikationer.

 Vem bör deltaga?

Grundkurs i C# och .NET Framework vänder sig till dig som vill få en grundlig genomgång av programmeringsspråket C# och en introduktion till det tillhörande klassbiblioteket i Microsoft .NET Framework.

 Sammanfattning

Microsofts .NET-plattform har blivit förstahandsvalet för många företag som är på väg att förnya sina IT-system. Anledningen till detta är bland annat det lättillgängliga sätt på vilket både Windows- webb- och Web Services-applikationer kan utvecklas. I .NET Framework finns dessutom mängder av färdig funktionalitet redo att utnyttjas för alla olika typer av applikationer.

Programmeringsspråket C# (CSharp) är det naturliga valet för utveckling av applikationer i .NET-miljön. C# förenar styrkan hos C/C++ med det enkla uttryckssättet hos Visual Basic. Goda kunskaper i C# kommer därmed att bli en viktig faktor i framtidens systemutveckling.

Under Grundkurs i C# och .NET Framework lär du dig grunderna i programmeringsspråket C#, .NET Framework samt får arbeta med Visual Studio.

 Övningar

Kursen innehåller ett flertal övningar där du får träna på de olika avsnitten i kursen.

 Förkunskaper

Baskunskaper i något programmeringsspråk rekommenderas. Har du grundläggande kännedom om termer och koncept inom programmering motsvarande kursen Grundkurs i programmering är detta en klar fördel.

 Kursinnehåll

Introduktion

 • Vad är .NET Framework och varför har Microsoft lanserat det?
 • Språket C# och arvet från C och C++
 • Plattformsoberoende applikationer med Common Language Runtime
 • Hur struktureras C#-applikationer?
 • Utvecklingsmiljön Visual Studio
 • Olika versioner av Visual Studio
  • Visual Studio för utvecklare
  • Gratisversion!

En översikt av de grundläggande byggstenarna i C#

 • Klasser/gränssnitt och koppling till objektorienterad systemutveckling
 • Grundläggande datatyper
 • Att definiera metoder
 • Olika typer av variabler

Grundläggande C#-programmering

 • Namnsättning av variabler
 • Tillgängliga datatyper
 • Referens- och värdetyper
 • Stränghantering
 • Skyddade nyckelord i C#
 • Att skapa identifierare
 • Att kommentera och indentera kod
 • Regioner
 • Implicit och explicit konvertering av variabler
 • Olika typer av operatorer
 • Skapa nya objekt med operatorn new
 • Matematiska uttryck
 • Tilldelning av värden
 • Kontroll av uttryck med checked och unchecked

Flödeskontroll

 • Vad är en sats?
 • Vad innebär flödeskontroll i ett program?
 • Villkorsstyrning:
  • if/else
  • switch
 • Iterationer/loopning:
  • while
  • do
  • for
  • foreach
 • Hopp i koden: break, continue, goto

Att deklarera metoder i C#

 • Vad är en metod och varför behövs de?
 • Namnsättning
 • Hantera returvärden
 • Olika typer av parametrar:
  • Värdeparameter
  • out-parameter
  • ref-parameter
  • params-parameter
  • optional parameter
 • Överlagring av metoder

Att gruppera variabler och metoder i strukturer

 • Hur deklareras strukturer (structs)?
 • Att deklarera metoder i en struktur
 • Egenskaper (properties) deklarerade i strukturer
 • När bör man använda strukturer?

Objektorienteringens grunder

 • Vad är objektorientering?
 • Klassbegreppet
 • Klasser kontra objekt
 • Vad är en medlem?
 • Klass- kontra instansmedlemmen
 • Arv
 • Polymorfism

Att deklarera egna klasser

 • Skillnaden på en klass och en struktur
 • Olika typer av klasser:
  • Basklasser
  • Virtuella klasser
  • Abstrakta klasser
  • Subklasser
 • Att deklarera variabler i en klass
 • Skapa och använda egenskaper (properties) hos klasser
 • Konstruktormetoden för att skapa en instans
 • Överlagring (omdefiniering) av operatorer
 • En titt på .NET-klasser

Arv

 • Vad innebär det att ärva en klass?
 • Vad ärver vi?
 • Typer av arv:
  • Enkelt arv
  • Multipelt arv
  • Interfacearv
 • Sealed för att förhindra arv
 • Inneslutning och delegering

Organisera dina klasser: namespaces och assemblies

 • Organisera dina klasser i namespaces
 • Organisera dina applikationer i assemblies
 • Använd en klass med using
 • Klassbibliotek och referenser
 • Namespaces i .NET Framework

Håll ordning på data i enumeratorer

 • Vad är en enumerator?
 • Vad används enumeratorn till?
 • Nyttja enumeratorer
 • System.Enum
 • Åtkomst av värden och nummer

Händelserstyrd programmering: Events och Delegates

 • Vad innebär händelsestyrd programmering?
 • Hur initieras en händelse?
 • Hur överförs data?
 • Till vem överförs data?
 • Deklaration av händelser och delegater
 • Implementation av kod

Felhantering

 • Hur fungerar felhanteringen i C#?
 • Nyckelord som används i felhanteringen
  • try
  • catch
  • finally
 • Att använda fördeklarerade undantagsklasser från .NET
 • Att deklarera egna undantagsklasser
 • När bör man deklarera egna undantagsklasser?

.NET Framework

 • Lär dig nyttja och hitta bland klasserna i .NET Framework
 • De vanligast använda namnrymderna
  • System
  • System.Data
  • System.Collections.Generic
  • System.XML
 • Använd de inbyggda behållarklasserna i .NET Framework
  • ArrayList
  • Stack
  • Queue
  • List
  • Dictionary

Att bygga grafiska gränssnitt

 • Skapa ett GUI-program
 • Windowsformulär
 • System.Windows.Forms
 • Design- och kodvyerna
 • Designfilen - automatgenererad kod

Utvecklingsmiljön Visual Studio

 • Bekanta dig med Visual Studio
 • Lösningar
 • Skapa olika typer av projekt
 • Kopplingar mellan olika projekt
 • Nyttja IntelliSense
 • Använda debuggern för effektiv felsökning

Sammanfattning och avslutning

 • Använda MSDN-hjälpen
 • Egna önskemål och funderingar

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss