NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

ChatGPT för programmerare

Upptäck kraften hos ChatGPT och andra avancerade AI-lösningar som på kort tid har revolutionerat arbetsflöden och arbetsmarknader över hela världen.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Denna kurs ger dig förståelse för ChatGPT och liknande NLP-verktyg. Vi går igenom hur de fungerar, vad de klarar av, vad de inte klarar av och tränar på att använda dessa med hjälp av smart kurerad input, exempel och övningar. Efter att ha skapat grundförståelse för verktyget applicerar vi detta på programmeringsområdet.

Sammanfattning

I dagens snabbföränderliga värld har ChatGPT och andra avancerade AI-lösningar revolutionerat det professionella arbetsflödet och påverkat arbetsmarknaden inom flera yrkesområden. Denna kurs syftar till att ge dig en grundläggande förståelse för hur ChatGPT och liknande språkbehandlare fungerar. Dessutom kommer du att få praktiska lösningar för att använda dem som professionella verktyg för dig och ditt företag. Vi tränar på att låta ChatGPT, skapa programarkitektur, lösa delproblem, göra refactoring, skapa testcases, förklara kod och utbilda oss. Denna kurs ger dig inte bara en grundläggande förståelse för hur ChatGPT och liknande språkbehandlare fungerar, utan ger dig också praktiska verktyg och insikter för att omvandla dem till professionella verktyg som kan gynna både dig och ditt företag.
AI-utvecklingen kommer att påverka alla delar av samhället. Denna kurs är relevant för alla och förbereder deltagarna på det kommande paradigmskiftet och som programmerare är detta särskilt relevant.

ChatGPT och andra språkprocessorer

 • Vad innebär NLP och GPT?
 • Förtränade modeller
 • Tokenization
 • Mänsklig feedback
 • Vad gör dessa modeller bra?
 • Vad gör dessa modeller dåligt?

Prompt Engineering

 • Samtal med ChatGPT
 • Beskrivande språk
 • Exempel och exempelparadigmer

Rolltagande

 • Rollspel med ChatGPT
 • Jämförelser och olikartade synsätt

Tekniskt

 • Extensions och plugins
 • API:er

Programmera med ChatGPT

 • Skapa programarkitektur
 • Lösa delproblem
 • Refactoring
 • Skapa testcase
 • Förklara kod
 • Utbilda oss
Kursen kommer att inkludera praktiska exempel och övningar. Allt kursinnehåll är generellt tillämpligt, och du kommer att kunna genomföra övningsuppgifter och exempel som är relevanta för din egen arbetsroll eller bransch.
Denna kurs kräver att du förstår grundläggande programmeringsbegrepp och paradigmer. Vi anpassar vilka språk vi använder i våra exempel baserat på kursens deltagare.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?