NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Effektiv kommunikation med AI

Genom att nyttja AI för att förbereda sig praktiskt och mentalt inför möten, förstå olika individer och stärka ömsesidig förståelse, skapar du en mer sammanhängande och produktiv arbetsmiljö.

Översikt

 7 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:00 till 16:00
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Effektiv kommunikation med AI ger dig en förståelse och praktiska färdigheter i att använda artificiell intelligens (AI) för att förbättra kommunikationsprocesser i professionella sammanhang. Kursen täcker hur AI-verktyg som ChatGPT kan användas för att effektivisera intern och extern kommunikation. Du får även lära dig hur AI på ett psykologiskt sätt kan nyttjas till att förbättra samarbete, öka din förståelse och din empati för olika roller och människor.

Sammanfattning

Under kursen Effektiv kommunikation med AI går vi igenom grunderna och tekniker för effektiv kommunikation med Artificiell Intelligens (AI). Du kommer att få lära dig hur du utnyttjar ChatGPT för att effektivisera kommunikationsprocesser, förbättra beslutsfattande och optimera arbetsflöden. Du får även lära dig hur du kan använda AI för att få en djupare insikt i psykologiska aspekter som ligger till grund för framgångsrik interaktion mellan människor. Genom att nyttja AI för att förbereda sig både praktiskt och mentalt inför möten, förstå olika individer, roller och stärka ömsesidig förståelse, skapar du en mer sammanhängande och produktiv arbetsmiljö. Ökad förståelse leder även till att du stärker dina empatiska sidor och blir mer uppskattad av andra. Denna aspekt av AI kan vara särskilt värdefull i att bygga broar mellan avdelningar och roller inom en organisation, där missförstånd och kommunikationsgap ofta kan uppstå. Genom att använda AI för att identifiera och anpassa dina kommunikationsstrategier kan du stärka teamdynamik och förbättra samarbeten.
 
Kursen riktar sig till alla yrkesverksamma inom alla sektorer som söker effektivare kommunikationsstrategier med hjälp av AI.

Grundläggande i AI-kommunikation

 • Grundläggande principer för hur AI kan användas i kommunikation
 • Översikt över aktuella AI-verktyg och plattformar
 • Rätt verktyg för rätt kommunikationssituation

Psykologin bakom effektiv kommunikation

 • Hur AI kan hjälpa oss att förstå mänskligt beteende och kommunikationsstilar
 • Att identifiera och anpassa sig till olika kommunikationspreferenser

Praktisk förberedelse inför möten med AI

 • Användning av AI för att analysera mötesdata och optimera förberedelser
 • Att skapa agendor och sammanfattningar med hjälp av AI
 • Psykologisk förberedelse inför möten med olika personlighetstyper och arbetsroller
 • Överbygga avdelningsbarriärer med AI

AI som en digital terapeut

 • Att hantera svåra samtal och känslomässiga situationer med AI-stöd
 • Utöva aktivt lyssnande och empatiskt engagemang genom AI

Praktisk tillämpning i verkliga scenarier

 • Gruppövningar där deltagarna tillämpar AI-verktyg i rollspel och case-studier

Avslutande reflektion och framåtblick

 • Sammanfattning av kursens nyckelpunkter och lärdomar
 • Möjligheter för fortsatt lärande och utveckling inom AI-kommunikation
Kursen genomförs som en blandning av teori och praktiska övningar för att ge dig en hands-on förståelse för hur ChatGPT kan tillämpas i det dagliga kommunikationsarbetet. Vi kommer att använda oss av datorer samt mobil.
Det är fördelaktigt om du har grundläggande förståelse för ChatGPT. Om du inte har detta rekommenderar vi att du först går denna grundkurs i ChatGPT: ChatGPT som professionellt verktyg.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?