NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Förändringskommunikation - Förankring och delaktighet

Lär dig att förankra förändringar genom att skapa delaktighet, förståelse och nå fram med dina budskap i olika praktiska situationer.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Kursen Förändringskommunikation kommer att hjälpa dig att förankra förändringar som t.ex. förnyade arbetssätt, omstruktureringar, nya projekt etc. Du får lära dig att skapa delaktighet, förståelse och nå fram med dina budskap i olika praktiska situationer.

Sammanfattning

Förändringskommunikation är en kurs för dig som vill öka din förståelse för olika kommunikationsstilar samt utveckla din förmåga att nå fram med ditt budskap. Du får med dig flera verktyg för god kommunikation och du får träna på olika praktiska situationer. Vi går igenom olika scenarion och hur man bemästrar dessa för att lyckas med förändringar och förankring av dina budskap. Du kommer att lära känna din egen kommunikationsstil bättre och hur du kan stärka dig i olika kommunikationssituationer.
Förändringskommunikation är för alla som vill förbättra sin förmåga att skapa delaktighet och lägga grunden för en lyckad kommunikation i samband med till exempel förändringar, förnyade arbetssätt, ett projekt som ska lanseras, etc. Du kan t.ex. vara projektledare, chef. teamleader, produktägare, VD m.m.

Förändringskommunikationens grunder

 • Vikten av att kommunicera för att nå ut, skapa delaktighet och förankring
 • Situationer som kräver förankring - överblick
 • Olika roller som behövs vid en lyckad förankring
 • Kanaler för att lyckas med sin förankringskommunikation
 • Kroppsspråk, röst, kläder, position och roll

Förankring – situationer som kräver förankring och vad som krävs för att lyckas

 • Förändring i allmänhet
 • Nya arbetssätt
 • Lansering av nytt system eller projekt som ska verkställas
 • Kriser som behöver hanteras
 • Beslut som är fattade och som behöver nå fram till många

Intressent-/målgruppsanalys

 • Vem/vilka är avsändaren av det som behöver förankras
 • Vem/vilka är mottagarna av det som behöver förankras
 • Vad är bakgrunden till det som ska förankras – analys av styrkor/svagheter, rädslor, oro, vad ska ske, när i tiden och vem påverkas
 • Olika exempel på analys enligt ovan

Kommunikationskanaler och hur de kan användas

 • Skriftlig
 • Muntlig
 • Bilder
 • Digital
 • Fysisk

Att våga stå kvar när det blåser

 • Ledarskap och förändringskommunikation
 • Förändringskurvan och dess faser
 • Olika utvärderingspunkter för att veta att du nått fram eller behöver justera

Förändringskommunikation som lyckas

 • Mål för förankringsarbetet
 • Att arbeta med ambassadörer
 • Personligheter och olika sätt att kommunicera
 • Att få ihop grupper och olika åsikter
 • Förankringskommunikation som konkurrensmedel

Olika förankringssituationer

 • Utifrån olika exempel lyfter vi fram och testar kommunikationsstilar, budskap och sätt att framträda

Egen plan för fortsatt arbete med förankringskommunikation på hemmaplan

Sammanfattning och avslutning

Förändringskommunikation varvar teoriavsnitt med övningar, gruppdiskussioner och reflektioner.
Förändringskommunikation kräver inga förkunskaper. Kursen bygger på grundläggande arbete i att förankra och nå fram utifrån de utmaningar som deltagarna har med sig. Nivån på innehållet anpassas efter deltagarnas behov.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega